Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i anvendt psykologi

Har du lyst å jobbe med mennesket og er nysgjerrig på hvordan vi fungerer som individer, i samspill med andre og med omverdenen? Bachelor i anvendt psykologi er en praktisk yrkes- og samfunnsrelevant tilnærming til studiet om sinnet og psyken vår. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse. Dette studiet har oppstart på høsten. 

I bachelorgraden i anvendt psykologi lærer du å forstå oss mennesker bedre. Du vil lære om grunnleggende emner innen psykologi, som hva som skjer når vi utvikler oss fra fødsel og gjennom hele livet og hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger. 

Du vil få kunnskap om hva som skjer med mennesker som av ulike grunner får problemer og utvikler psykiske lidelser, og hvordan best mulig kommunisere med noen for å hjelpe dem til å få det bedre. 

Etter bacheloren kan du fortsette på master i psykologi hos oss eller søke på masterstudier både i Norge og utlandet. 

Hva lærer du?  

I bachelor i anvendt psykologi lærer du om flere av psykologiens grunndisipliner. Du blir en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til dyktige forelesere.

Du lærer blant annet om:  

 • menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling  
 • hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger  
 • relasjonen mellom hjernen og hvordan vi oppfører oss   
 • sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse  
 • terapeutrollen, terapeutiskrelasjon og den terapeutiske alliansen  
 • kunnskap om psykologiens anvendbarhet på ulike samfunnsområder  
   

Utenom undervisning kan du blant annet få med deg inpirasjonsforedrag som holdes på høyskolen og vår samfunnsaktuelle podcast Psykt interessant, som tar opp aktuelle temaer i psykologi.   

Jeg valgte å studere psykologi fordi jeg var nysgjerrig på mennesket. Det var et opplagt valg for meg. Jeg har hatt lyst til det lenge. Jeg så en del på andre linjer som var rettet mot arbeid med mennesker, men jeg syns ikke det gikk like i dybden.

Kristoffer Land

 

Internship, studere i utlandet eller valgemner du interesserer deg for   

I det tredje året kan du bytte miljø, impulser og perspektiver ved å ta et semester i utlandet. Du kan spisse graden din med valgfrie emner du synes er interessante, eller ta et internship og skaffe deg verdifulle kontakter og erfaring du får bruk for når du skal ut i arbeidslivet.   

Jobbmuligheter og videre studier etter endt bachelor i anvendt psykologi 

Etter en fullført bachelorgrad er du kvalifisert til å søke på en rekke stillinger i ulike felt, spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og systemer rundt dem. 

Psykisk helse får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet, og det er et økende behov for folk med kompetanse, for eksempel innen:

 • psykisk helsevern 
 • kriminalomsorg og krisesentre 
 • helse- og omsorgssektoren  
 • skole og barnehage 
 • personalavdelinger 
 • rekruttering 
 • ledelse og markedsføring  
   

Tidligere studenter har fått jobb som:  

 • spesialpedagog på barneskole  
 • miljøterapeut/miljøarbeider på skoler, barnehager, i boliger, krisesenter og rusomsorgen.   
 • innholdsprodusent i markedsavdeling  
 • mental trener for idrettslag 
 • rådgiver for SiO-helsetjenester   
 • kommuneansatt for helsefremmende arbeid for barn og unge

Ønsker du å studere videre, kan du søke på master i psykologi hos oss, eller søke opptak på andre høyskoler eller universiteter, både i Norge og utlandet. 

Hvilken bachelorgrad i psykologi skal jeg velge? 

På Bjørknes høyskole har vi tre bachelorgrader i psykologi – bachelor i anvendt psykologi, bachelor i psykologisk helsearbeid og bachelor i organisasjonspsykologi.  

De skiller seg fra hverandre ved at bachelor i anvendt psykologi favner bredere, mens bachelorgraden i psykologisk helsearbeid har et tydeligere fokus på arbeidet med menneskers helsetilstand. Tar du en bachelor i organisasjonspsykologi lærer du blant annet om hvor viktig psykososialt arbeidsmiljø, mangfold og kompetanseheving blant de ansatte er på en arbeidsplass er.

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal velge? Ta vår uhøytidelige test, og kom litt nærmere svaret! 

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Les mer
PSY1230 Utviklingspsykologi (15 sp)

Dette emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling gjennom hele livsløpet og undersøker hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet.

Les mer
PSY1250 Kognitiv psykologi (15 sp)

Alt vi mennesker tenker og gjør er behandling av informasjon. Alt fra hvor langt det er å gå til bilen, via hva vi spiste til middag i går, til om vi burde velge å studere psykologi eller ikke – vi gjør vurderinger basert på informasjon vi har tilgjengelig. Kognitiv psykologi er – enkelt forklart – studien av informasjonsprosessering.

Les mer
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)

Sosialpsykologi handler om hva som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om hva som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Les mer

PSY2230 Biologisk psykologi (15 sp)

Biologisk psykologi handler om det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet. I dette emnet ser vi på sammenhenger mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner.

Les mer
PSY2250 Abnormal psykologi (15 sp)

Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt av menneskelige tanker, følelser og atferd i dag og gjennom historien? Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.

Les mer
PSY2260 Organisasjonspsykologi (10 sp)

I dette emnet ser vi på hvordan mennesker opplever det å være deltaker i en organisasjon. Du vil lære om organisasjonskultur, ledelse, konflikter og arbeidsrelatert stress, og hvordan det påvirker individer og grupper.

Les mer
PSY2270 Kritisk psykologi - en introduksjon (5 sp)

I dette emnet stiller vi spørsmål ved psykologifagets innvirkning på menneskers velferd, på sosial rettferdighet og på jordkloden. Emnet vil ta for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom både påvirker og blir påvirket av de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under.

Les mer
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Les mer

PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder (15 sp)

Dette emnet gir deg en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Sentrale temaer er ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

Les mer
PSY3990 Bacheloroppgave (15 sp)

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave der du skal bruke din kunnskap om og forståelse av psykologiens teorier og metoder til å analysere en bestemt problemstilling.

Les mer

PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening (15 sp)

Hvordan vi mennesker presterer er i stor grad avhengig av mentale prosesser. Idrettspsykologi handler om hvordan disse prosessene påvirker prestasjoner i idrett og andre arenaer av livet.

Les mer
PSY6081 Traume, tilknytning og samspill (15 sp)

Dette emnet handler om traumeforståelse, for eksempel hva traumer er, hvilke reaksjoner som er vanlige etter traumer og om ulike traumelidelser. I tillegg lærer du om tilknytning og hvilke konsekvenser samspillet mellom barn og omsorgspersoner kan få senere i livet.

Les mer
PSY6130 Psykisk helse i barnehagen (15 sp)

Dette emnet har som mål å gi kunnskap og forståelse for hvordan man kan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. Du får en innføring i arbeid med forebygging og lærer konkrete tiltak overfor utsatte barn og unge.

Les mer
PSY6140 Forskning i praksis (15 sp)

Hovedformålet med dette kurset er å gi studenter en innledende erfaring med hvordan det er å jobbe med et konkret forskningsprosjekt. Emnet følger forskningsprosessen fra A til Å, fra forskningsspørsmål til rapportering av resultater.

Les mer
PSY6161 Miljøterapi (15 sp)

I dette emnet vil du lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk. Det blir også lagt vekt på ulike bruksområder for miljøterapi, både for barn, ungdom og voksne.

Les mer
PSY6150 Bedømming- og beslutningspsykologi (15 sp)

Bedømming- og beslutningspsykologi handler om hvordan mennesker gjør vurderinger og fatter beslutninger, og hvilke faktorer som styrer og påvirker disse prosessene. Dette emnet tar for seg sentrale teorier, empiriske funn og originalartikler i fagområdet, og gir en generell innføring i bedømming- og beslutningstaking.

Les mer
PSY6170 Psykisk helse i skolen (15 sp)

De som jobber tett med barn og unge møter jevnlig personer som sliter med angst, selvskading, utagering og som setter for høye krav til seg selv. Emnet psykisk helse i skolen har som mål å gi økt forståelse og konkrete verktøy i møte med disse elevene.

Les mer
PSY6910 Internship/praksis (10 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6915 Internship/praksis (15 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6930 Internship/praksis (30 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6041 Pedagogisk psykologi (15 sp)

Dette emnet handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring, med familie og skole som de viktigste arenaene.

Les mer