Hopp til hovedinnhold
Dame som ser på klokke

Søknadsfrister og behandlingstid av søknader

Vi tar i mot og behandler søknader for alle våre studieprogrammer fortløpende frem til studiestart på høsten. Søker du på nettstudier, har vi romslige oppstartsperioder to ganger i året. 

Vi har rullerende inntak frem til studiestart. Det betyr at du kan søke på studier hos oss også etter 15. april, faktisk helt frem til studiestart.

Søker du på åpne studieprogrammer (alle bortsett fra fysioterapi og medisin 1+5) og har generell studiekompetanse eller oppfyller opptakskravene, er du garantert tilbud om studieplass. 

Det betyr at du ikke trenger å sikre deg plass ved å søke på flere studier. Du kommer inn på det du ønsker om du oppfyller opptakskravene.

Du kan søke på nettstudier hele året, men det er to hovedopptak med en romslig oppstartsperiode, og i tillegg tilbyr vi sommersemester med et noe mer begrenset studietilbud.

  • For vårsemesteret kan du starte mellom 15. desember og 1. februar, med eksamensperiode i mai/juni.  
  • For høstsemesteret kan du starte mellom 1. august og 15. september, med eksamensperiode i november/desember. 

At et studieprogram er åpent betyr at det ikke er noen plassbegrensning. Vi har fortløpende opptak på alle åpne studieprogrammer (bortsett fra medisin og fysioterapi). Du får vanligvis svar på søknaden din i løpet av noen dager. Dersom du har generell studiekompetanse, oppfyller kravene til 23/5-regelen eller realkompetanse, vil du få tilbud om studieplass.

At et studieprogram er lukket betyr at det er et begrenset antall studieplasser. Der har vi en felles søknadsfrist den 15. april. De søkerne som har høyest snitt vil få tilbud om studieplass først. Svarfristen på tilbudet må overholdes, ellers blir plassen gitt videre til neste på ventelisten. 

Dersom du står på venteliste, vil søknaden vurderes på nytt hver gang det frigjøres studieplasser ved at noen takker nei eller ikke overholder svarfristen. Vi tar kontakt så fort det blir ledige studieplasser dersom du er nestemann på ventelisten. Det er opptaksrunder helt frem til studiestart.

Dersom du får tilbud om studieplass, vil du få tilsendt et fullstendig eller betinget tilbud (som betyr at du må ettersende noe dokumentasjon) sammen med en studiekontrakt. For å takke ja må du signere og returnere studiekontrakten innen oppgitt dato.