Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Årsstudium i medisin grunnfag

Er du interessert i helse og ønsker å lære om hva som skaper sykdom og hvordan den kan behandles? Medisin grunnfag gir deg et solid utgangspunkt.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Dette studiet har oppstart på høsten

Årsstudiet i medisin grunnfag er en grundig introduksjon til det friske og det syke mennesket og et godt grunnlag for videre studier i alle helsefag. Det passer godt for deg som vil jobbe med mennesker, men ønsker også å ha med den vitenskapelige tilnærmingen. Det kan også inngå som det første året i en bachelor i ernæring eller det første året på utdannelsen i kiropraktikk, som fortsetter i England eller Wales. 

Hva lærer du? 

Året med medisin grunnfag er delt i to hoveddeler:

  • Den ene delen er anatomi og fysiologi, som gir deg en innføring i hvordan kroppen fungerer, fra celler og DNA til organer og kroppen som helhet.
  • I den andre hoveddelen lærer du om ulike sykdommer – hva de skyldes, hvordan de kan diagnostiseres og hvordan de bør behandles.

Det er et stort fagområde, men pensum presenteres på en forståelig måte av dyktige og engasjerte forelesere som vil gi deg det beste utgangspunktet for videre studier.
 

Dette studiet burde alle som skal jobbe med helsefag ta.
Tommy Byggstøyl, tidligere student på medisin grunnfag 

 

Person som viser på skjelett

Jobbmuligheter og videre studier 

Grunnleggende kunnskap om kropp, helse og sykdommer er nyttig i en rekke jobber hvor du arbeider med mennesker, og med dette årsstudiet i lomma sitter du på verdifull kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet. 
 

Dette kan du bruke medisin grunnfag til

  • få en innføring i helsefag for å finne ut om man ønsker å gå videre innen dette fagfeltet 
  • som det første året i en bachelor i ernæring 
  • som det første året i kiropraktikkutdanningen 
  • som en  forberedelse til medisin- og sykepleiestudiet eller andre helsefaglige utdanninger 
  • kan brukes til å samle poeng og øke sjansen for å komme inn på andre studier (man får 2 tilleggspoeng for å fullføre medisin grunnfag)
     

Jeg valgte studiet for å bli kiropraktor. Det er et veldig godt tilbud for de som ønsker denne retningen, men ikke vil gå alle årene i utlandet. 
Ole-Magnus Westengen, tidligere student på medisin grunnfag og kiropraktikk

MED1100 Humanbiologi (10 sp)

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Du vil lære mer om temaer som blant annet biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk.

Les mer
MED1200 Hjerte-kar-væske (10 sp)

I emnet MED1200 blir du bedre kjent med anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet og nyrene. Emnet vil gi deg en bedre forståelse av blant annet hvordan kroppens sirkulasjon og væskebalanse fungere.

Les mer
MED1300 Respirasjon og metabolisme (10 sp)

I dette emnet vil du få en innføring i respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir deg en bedre forståelse kroppens luftveier, hva maten vi spiser består av, og hvordan kroppen absorberer og fordøyer mat.

Les mer
MED1400 Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

I dette emnet hjelper vi deg å bli bedre kjent med menneskekroppen. Du vil blant annet lære mye interesant om kroppens muskler, skjelett og nervesystemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene.

Les mer
MED1500 Hormoner og immunsystemet (10 sp)

Emnet MED1500 byr på mye spennende rettet til kroppens hormoner og immunsystem. Du vil blant annet være innom temaer som den generelle oppbyggingen av bakterier, virus og sopp. Hormonelle reguleringer, human reproduksjon, svangerskap, overgangsalder og immunsystemets inndeling. 

Les mer
MED1600 Samfunn, alder og helse (10 sp)

Emnet gir en innføring i medisinsk etikk, samfunnsmedisin og medisinsk forskning. Du vil få bredere kunnskap om interessante temaer som behandling av de vanligste psykiske sykdommene, barns utvikling og barnesykdommer, helsevesenets organisering og det Norske trygdesystemet.

Les mer