Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i medisin grunnfag

Medisin grunnfag er en grundig introduksjon til medisinske fag, enten du ønsker å studere videre eller trenger å styrke kompetansen din. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo.

Opptakskravet til denne bachelorgraden er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Se når du kan starte på nettstudier

En økende eldre befolkning og usunn livsstil blant mange gjør at vi i fremtiden trenger flere som jobber med behandling og forebygging innen helserelaterte yrker. Medisin grunnfag passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, og inneha en vitenskapelige tilnærming. Du får du et solid utgangspunkt for videre studier eller viktig kunnskap du kan bruke i jobben din.

Det kan også inngå som det første året i en bachelor i ernæring eller det første året på utdannelsen i kiropraktikk, som fortsetter i England eller Wales. 

Hva lærer du?  

Året med medisin grunnfag er delt i to hoveddeler.

 • Anatomi og fysiologi
  Her får du en innføring i hvordan kroppen fungerer, fra celler og DNA til organer og kroppen som helhet.
 • Sykdomslære
  Hva sykdommer skyldes, hvordan de kan diagnostiseres og behandles.

Det er et stort fagområde, men pensum presenteres på en forståelig måte av dyktige og engasjerte forelesere som vil gi deg det beste utgangspunktet for videre studier. 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.

Dette studiet burde alle som skal jobbe med helsefag ta.
Tommy Byggstøyl, tidligere student på medisin grunnfag 

 

Medisin

Jobbmuligheter og videre studier

Grunnleggende kunnskap om kropp, helse og sykdommer er nyttig i en rekke jobber hvor du arbeider med mennesker. Med dette årsstudiet i lomma sitter du på verdifull kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet. 

Dette kan du bruke medisin grunnfag til

 • få en innføring i helsefag for å finne ut om du ønsker å gå videre innen dette fagfeltet 
 • som det første året i en bachelor i ernæring
 • som det første året i kiropraktikkutdanningen
 • en grundig  forberedelse til medisin- og sykepleiestudiet eller andre helsefaglige utdanninger 
 • å samle poeng for å øke sjansen for å komme inn på andre studier (man får 2 tilleggspoeng for å fullføre medisin grunnfag) 

   

MED1100 Humanbiologi (10 sp)

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Du vil lære mer om temaer som blant annet biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk.

Les mer
MED1200 Hjerte-kar-væske (10 sp)

I emnet MED1200 blir du bedre kjent med anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet og nyrene. Emnet vil gi deg en bedre forståelse av blant annet hvordan kroppens sirkulasjon og væskebalanse fungere.

Les mer
MED1300 Respirasjon og metabolisme (10 sp)

I dette emnet vil du få en innføring i respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir deg en bedre forståelse kroppens luftveier, hva maten vi spiser består av, og hvordan kroppen absorberer og fordøyer mat.

Les mer
MED1400 Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

I dette emnet hjelper vi deg å bli bedre kjent med menneskekroppen. Du vil blant annet lære mye interesant om kroppens muskler, skjelett og nervesystemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene.

Les mer
MED1500 Hormoner og immunsystemet (10 sp)

Emnet MED1500 byr på mye spennende rettet til kroppens hormoner og immunsystem. Du vil blant annet være innom temaer som den generelle oppbyggingen av bakterier, virus og sopp. Hormonelle reguleringer, human reproduksjon, svangerskap, overgangsalder og immunsystemets inndeling. 

Les mer
MED1600 Samfunn, alder og helse (10 sp)

Emnet gir en innføring i medisinsk etikk, samfunnsmedisin og medisinsk forskning. Du vil få bredere kunnskap om interessante temaer som behandling av de vanligste psykiske sykdommene, barns utvikling og barnesykdommer, helsevesenets organisering og det Norske trygdesystemet.

Les mer