Hva er generell studiekompetanse?

Det er flere måter å oppfylle kravet til generell studiekompetanse:

 

Har du vitnemål?

Dersom du er kvalifisert fra videregående skole står det øverst på ditt vitnemål at du har oppnådd generell studiekompetanse.

Går du fortsatt på vgs?

Dersom du ikke er ferdig med vgs når du søker kan du ettersende vitnemål så fort du får dette fra skolen din. Når du har mottatt vitnemål fra din videregående skole (ikke kompetansebevis), har du som regel generell studiekompetanse (GENS).

Fagskole og fullført 60 sp

To-årig utdanning fra godkjent fagskole sammen med studiekompetanse i norsk kan gi studiekompetanse på lik linje med vitnemål. Du har også oppnådd generell studiekompetanse om du har fullført minst 60 studiepoeng fra høyere utdanning eller kan dokumentere godkjent utdanning fra utlandet sammen med tilstrekkelige norskkunnskaper.