Hva betyr 23/5 regel?

Hvis du fyller 23 år eller mer det året du søker om opptak og har bestått alle de 6 kompetansefagene fra videregående, kan du søke opptak på grunnlag av 23/5-regelen.  De 6 studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 årstimer/14 uketimer)
  • Engelsk (140 årstimer/5 uketimer)
  • Samfunnslære (84 årstimer/2 uketimer)
  • Historie/ Nyere historie (140 årstimer/4 uketimer)
  • Matematikk (224 årstimer/ 5 uketimer)
  • Naturfag (140 årstimer/5 uketimer)

 

Slik dokumenterer du 23/5-regelen

Du må dokumentere minst fem års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. De 6 kompetansefagene gir deg ett år i uttellingen av 23/5. Da gjenstår det å dokumentere for til sammen fire år med fulltids arbeid og/eller utdanning. Av de totalt fem årene kan for eksempel to år være fra videregående og tre år være arbeidserfaring.

Alle arbeidsattester må ha start- og sluttdato og vise hvilken type stilling du har hatt (heltid, deltid, 50% o.l). Du kan lese mer om hva som teller som praksis på Samordna opptak sine sider.

 

23/5-regel gjelder ikke fysioterapi eller medisinutdanning

Du kan ikke bruke 23/5-regelen til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 Martin eller fysioterapi. Dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet.