Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner

Ønsker du å forstå hvordan makt, interesser og ideer om sikkerhet former internasjonal politikk? Og lurer du på hvordan vi kan sikre samfunn, nasjoner og det globale fellesskapet? Da er årsstudiumet i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner noe for deg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Se når du kan starte på nettstudier.

Med dette årsstudiet får du oppdatert kunnskap om sikkerhetsrelaterte temaer. Det passer for de som vil begynne å studere, som vil bygge på en utdanning eller omskolere seg.  

Sikkerhetsstudier vokste frem etter 2. verdenskrig og er blitt en etablert gren innenfor internasjonale relasjoner og statsvitenskap. Det er samtidig et område i rask utvikling fordi hva som truer verden stadig forandrer seg. Du lærer om tradisjonelle temaer som militærstrategi, men også å diskutere nyere problemstillinger, som «kan klimaendringer bidra til konflikt» og «hvilken rolle spiller migrasjon og forflytning av mennesker for internasjonale relasjoner».

Lurer du på hva sikkerhetsstudier er? Les denne artikkelen

Internasjonale studier

Hva lærer du? 

Du vil tilegne deg både teoretiske og praktiske verktøy for å analysere, forstå, forklare og diskutere hva sikkerhet egentlig er, og hvordan vi kan «sikre» samfunn, nasjoner og det globale fellesskapet.

Du lærer å analysere sikkerhet fra ulike perspektiver og fagretninger, som historie, politisk filosofi og sosiologi i tillegg til statsvitenskap. Denne tverrdisiplinære tilnærmingen gjør at du som student opparbeider deg et bredt kunnskapsgrunnlag.

Du vil lære om alt fra tradisjonelle temaer som militærstrategi til å diskutere nyere problemstillinger som omhandler klimaendringer, cyber og kunstig intelligens.

Noen eksempler på sentrale problemstillinger som diskuteres og analyseres i løpet av studiet er

 • er alle kriger utelukkende negative?
 • vil klimaendringer føre til flere voldelige konflikter?
 • kan brudd på menneskerettighetene rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?
 • hvorfor blir noen terrorister?
 • er USA i ferd med å tape sin posisjon som "hegemon"?
 • hvorfor er noen samfunn og land mer utsatt for vold enn andre?


Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du også din egen nettlærer!


Arbeidslivsrelevans og jobbmuligheter

Studiet kan være ditt første skritt på veien til en spennende jobb, eller bygge på for de som skal spisse sin kompetanse.  

Studiet er et første skritt på veien til en spennende jobb. Kunnskap innen sikkerhetsstudier er relevant for en rekke ulike sektorer og bransjer, som

 • forsvaret og etterretning
 • humanitære organisasjoner
 • sikkerhetsselskaper
 • statlig utenrikstjeneste (både politisk og militært)
 • forskningsinstitutter

 

Videre studier

Dette årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i enten bachelor i freds- og konfliktstudier eller bachelor i internasjonale studier.

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

I dette emnet vil du lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier.

Les mer
FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

I dette emnet lærer du en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Emnet gir grunnleggende kunnskaper om et dagsaktuelt fagområde.

Les mer
INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

I dette emnet vil du lære om en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analysere disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene?

Les mer
INT6010 Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

Why do some people commit terrorist acts? What is a terrorist? What is terrorism? This class examines these fundamental questions and many more in order to gain some insight into one of the most talked about political phenomenons of our time.

Les mer
INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine the issues surrounding armed violence.

Les mer
INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre (10 sp)

Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

Les mer