Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Halvårsenhet i kosthold og ernæring for barn

Jobber du med barn og er opptatt av hvordan mat påvirker deres kropp og helse? Et halvårsstudium i kosthold og ernæring for barn gir en god innføring i hvordan man legger til rette for gode matvaner og måltider i barnehage og skole.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Se når du kan starte på nettstudier

Barn begynner tidlig å interessere seg for mat og måltider. Gode vaner fra barneårene danner grunnlaget for god helse senere i livet. Hverdagen i skole og barnehage er en utmerket arena for å prøve nye smaker, lære seg å like forskjellige matvarer og få kunnskap om kosthold.

Kunnskap om ernæring for barn er verdifull kompetanse i arbeidslivet og dette nettstudiet kan tas heltid over ett semester eller deltid over to.
 

Hva lærer du?

Halvårsstudiet i kosthold og ernæring for barn består av tre hovedemner som omhandler grunnleggende ernæringslære, forståelse for mat og kosthold i befolkningen og hvordan man jobber med kosthold for barn i skole og barnehage.

Emnene gir deg blant annet kunnskap om:

 • Anatomi og fysiologi relevant for ernæring
 • Matkunnskap
 • Kostholdsanbefalinger til barn og andre grupper i samfunnet
 • Hvordan legge til rette for et godt kosthold for barn i praksis

Våre nettstudier på læringsplattformen Qybele gir deg muligheten til å studere når og hvor du ønsker. Du får tilgang til din egen nettlærer og et digitalt klasserom hvor du kan følge undervisning, diskutere og møte forelesere og medstudenter. 

Les om hvorfor det er vikitg å satse på kosthold og ernæring for barn her

Ernæring

Samling på Bjørknes Høyskole

Hvert semester avholdes det en samling over to dager på Bjørknes Høyskole som du får tilbud om å delta på. På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser.

Det er en fin arena for å møte og snakke med medstudenter med felles interesseområde, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi ønsker deg velkommen til campus Lovisenberg!

Samlingene vil være felles for alle emnene som inngår i Grunnleggende ernæring, Kosthold og ernæring for barn og Kosthold og ernæring for eldre. Du vil motta informasjon om samlingen ved starten av hvert semester, og får da mulighet for å melde deg på.
 

Jobbmuligheter og videre studier

Halvårsstudiet i grunnleggende ernæring er en fin smakebit hvis du vurderer videre ernæringsstudier, og er også nyttig som kompliment til den kompetansen eller jobben du allerede har. Om du vil gå videre på bachelor i ernæring senere vil du få innpasset et av emnene i studiet.

Kunnskap om ernæring er nyttig i alle yrker der man jobber med barn, mat og helse. For eksempel: 

 • Ernæringskokk
 • Lærer
 • Pedagogisk leder/assistent
 • SFO/AKS-ansatt
 • Aktivitetsleder/trener i barneidrett eller andre fritidsaktiviteter
 • Frisklivsmedarbeider
 • Folkehelsekoordinator eller rådgiver innen folkehelse

 

GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap (10 sp)

I dette emnet vil du lære om ernæringsfysiologi og de sentrale delene av kroppen som ses i sammenheng med dette. Du skal også innom sentrale temaer som cellenes oppbygging og funksjon, samt energigivende næringsstoffer.

Les mer
GERN1201 Generell ernæring (10 sp)

Dette emnet bygger på mange interessante temaer innen ernæring. Emnet vil gi deg grunnleggende kunnskaper om blant annet energibegrepet og kroppens energiomsetning. I tillegg vil du lære mer om utviklingen av kostholdet i Norge og aktører og virkemidler i Norsk næringspolitikk.

Les mer
ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

I dette emnet vil du lære mer om barneernæring og spekteret rundt dette. Du skal blant annet innom temaer som, helse, vekst og utvikling blant barn, de viktigste næringsstoffene, betydningen av måltidsdeltagelse og mye mer.

Les mer