Vi på Bjørknes Høyskole legger stor vekt på at nettundervisning skal være inspirerende. Vår e-læringsløsning er et intuitivt system slik at du alltid har oversikt over hva du har gjort, hva du holder på med akkurat nå og hva du skal gi deg i kast med som neste tema.

Studenter

Nettstudenter ved Bjørknes Høyskole benytter seg av Qybele, e-læringsplattformen som inneholder undervisningsartikler, illustrasjoner, lydfiler og filmer for å nevne noe. Hovedpoengene i studieplanen belyses og utdypes, og er viktige supplement til pensumlitteraturen.

Du kan lese mer om Qybele her.

Fordelene med nettstudier

Det er mange fordeler ved det å være nettstudent. Som nettstudent får du muligheten til å tilegne deg kunnskap når det passer deg, samtidig som du får nytte av samholdet og veiledningen som er viktig for en vellykket studietid.

 

Fleksible studier

Mange av oss lever i en hektisk hverdag, og har ikke muligheten til å møte opp til undervisning på studiestedet. Som nettstudent har du fleksibilitet og er ikke avhengig av faste forelesningstider, du kan studere når du vil og hvor du vil. Nettstudier er et ypperlig alternativ for deg som ønsker tilgang hele døgnet, og ikke har muligheten til å tilpasse deg en fastsatt timeplan.

 

Samhold og veiledning

Som nettstudent på Bjørknes Høyskole bruker du vår e-læringsplattform, Qybele. Her får du muligheten til å diskutere og snakke med medstudenter  i samme situasjon, og treffes bla, i et digitalt klasserom. Du får din egen nettlærer og kontakt i administrasjonen, så kan føle deg trygg på at du får oppfølgingen du har behov for.

Hvilke nettstudier tilbys

Hos Bjørknes Høyskole kan du ta følgende studier som nettstudent:

Ønsker du å bli nettstudent? Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Informasjon