Vil du bli kiropraktor? Du kan starte med et forberedelsesår med anatomi, fysiologi og sykdomslære i Oslo

Hva er kiropraktikk?

Kiropraktikk krever både akademiske og praktiske evner. Som kiropraktor bør du være utadvendt, glad i mennesker  og selvstendig, og ha god vurderingsevne. Kiropraktoren stiller for eksempel diagnosen på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser.

Som kiropraktor vil du bli ekspert på å diagnostisere og behandle plager i nerve-muskel- og skjelettsystemet. I tillegg til ryggplager kan kiropraktorer også behandle hodepine, svimmelhet, nakkesmerter, skulder- og armsmerter, brystsmerter, bekkensmerter, hoftesmerter, og kne-, ankel- og fotsmerter. Du vil behandle pasienter i alle aldre, selv om de fleste av pasientene kanskje er yrkesaktive. Du kan  henvise pasienter videre til spesialist eller fysioterapeut, og du kan sykmelde pasienter inntil 8 uker.

 

Medisin grunnfag kan være første året av kiropraktorutdanningen

Siden det ikke finnes noen kiropraktorutdanning i Norge må norske studenter reise til utlandet. En mulighet er å ta et forberedelsesår med medisin grunnfag  i Oslo (60 sp) og  deretter søke seg videre på 4 år med kiropraktikkstudier ved USW i Wales eller AECC i Bournemouth. Etter fullført studium må du gjennom ett år med turnus før du kan søke om autorisasjon. For å søke seg videre fra medisin grunfag i Oslo til selve kiropraktikkutdanningen i utlandet må du ha bestått medisin grunnfag, samt oppfylle kravene som er listet opp nedenfor:

 

For å fortsette på kiropraktorutdanningen i utlandet må du ha

 • 4 i engelsk fra vgs
 • fullført og bestått medisin grunnfag, med minst C i snitt
 • ingen minstekrav til karaktersnitt fra vgs eller krav til realfag, men anbefalt med god kunnskap i kjemi
 • uformelt intervju (kan gjøres per telefon)
 • bekreftelse på minst 4 timers observasjon hos autorisert kiropraktor
 • motivasjonsbrev på engelsk
 • politiattest

 

Dersom det blir mange søkere kan det bli plassbegrensning. Studentene medhøyeste karaktersnitt får velge studiested først. Året i Oslo heter medisin grunnfag, og er et selvstendig årsstudium som gir 60 sp. Les mer om medisin grunnfag her

Informasjon

Søknadsfrister åpne studier

Rullerende opptak
Du kan søke studieplass fra 1. januar og helt frem til studiestart. Søknaden behandles fortløpende  og du vil få svar på søknaden din i løpet av 1-2 uker

Ingen søknadsfrist for nettstudier
Skal du bli nettstudent kan du starte når du vil. Det er heller ingen søknadsfrist du må overholde.  Som nettstudent må du planlegge studieprogresjonen ut fra eksamensperiodene innen hvert fagområde.

Studieavgift

Bjørknes Høyskole er en privat høyskole der du må betale skolepenger.  Oversikt over hva det enkelte studieprogram koster finner du her

Finansiering

Alle våre studieprogram er støttet av Lånekassen*. Merk at Lånekassen gir ulik støtte til studier i Norge i forhold til studier i utlandet. Oppdatert informasjon om hvor mye du kan få i støtte finner du på Lånekassens sider.

Søk nå
 • Medisin grunnfag (60 sp) kan utgjøre starten på kiropraktikkutdanningen
 • Du kan søke videre til AECC i England eller USW i Wales
 • Kiropraktikkutdanningen tar 5 år + ett år turnus
 • Du må søke autorisasjon etter endt utdanning