Som høyskole er vi opptatt av å tilby et bredt spekter av kompetanse og erfaring. I løpet av din studietid kan du velge å reise på studieturer, ta et semester på utveksling eller ta internship.

Opphold i felt er et av flere elementer som vil utfordre deg og gi utdanningen din et praksisnært preg. Som student vil du få anledning til å reise på studietur til Afrika og Midtøsten. På femte semester kan du velge utveksling til utlandet og i løpet av studieløpet kan du også få verdifull jobberfaring gjennom internship. På denne måten kan du erverve kompetanse og erfaring som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Bjørknes Høyskole har lange tradisjoner og gode erfaringer med internasjonalisering. Høyskolen jobber kontinuerlig med å videreutvikle samarbeidet med våre partnere, opprette nye partnerskap og styrke vårt internasjonale fokus ytterligere. Som student hos oss har du mulighet til å ta aktiv del i denne internasjonaliseringen gjennom blant annet studieturer, utveksling og som vertskap for internasjonale studenter og forelesere.

Søk nå

Bachelorgraden i internasjonale studier passer for deg som:

  • er interessert i og ønsker å forstå verden utenfor Norges grenser;
  • vil lære om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden;
  • ønsker internasjonal erfaring;
  • vil utdanne deg innen et dagsaktuelt og utfordrende fagfelt.

Kanskje du også er interessert i bachelor i freds- og konfliktstudier?