I løpet av studietiden på bachelor i internasjonale studier kan du delta på studieturer, og ta et semester på utveksling. Sannsynligvis kommer du også til å møte internasjonale studenter mens du er student hos oss i Oslo!

Opphold i felt er et av flere elementer som vil utfordre deg og gi utdanningen din et praksisnært preg. Studenter på bachelor i internasjonale studier kan søke om å delta på studietur til Afrika og Midtøsten. På femte semester kan du velge utveksling til utlandet og i løpet av studieløpet kan du også få verdifull jobberfaring gjennom internship. På denne måten får du kompetanse og erfaring som er høyt verdsatt i arbeidslivet.

Vi har lange tradisjoner og gode erfaringer med internasjonalisering. Høyskolen jobber kontinuerlig med å videreutvikle samarbeidet med våre partnere, opprette nye partnerskap og styrke vårt internasjonale fokus ytterligere. Som student hos oss har du mulighet til å ta aktiv del i denne internasjonaliseringen gjennom blant annet studieturer, og som vertskap for internasjonale studenter og forelesere.

Søk nå

Bachelorgraden i internasjonale studier passer for deg som:

  • er interessert i og ønsker å forstå verden utenfor Norges grenser;
  • vil lære om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden;
  • ønsker internasjonal erfaring;
  • vil utdanne deg innen et dagsaktuelt og utfordrende fagfelt.

Kanskje du også er interessert i bachelor i freds- og konfliktstudier?