Hopp over

Fysioterapi på Bjørknes Høyskole

HVA ER FYSIOTERAPI?

Fysioterapi er utdannelsen for deg som vil hjelpe mennesker til bedre helse med faglig kompetanse, og et helhetlig menneskesyn. Fysioterapi er et etablert helsefaglig yrke, med tung vitenskapelig dokumentasjon og mange spesialistområder.

Praktisk utdanning innen fysioterapi 

Fysioterapeuters kunnskap og erfaring om muskel- og skjelettsystemet, og muligheter for bevegelse er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Første året studerer du på Bjørknes Høyskole i Oslo, og de to siste årene i Enschede i Nederland. Deretter følger ett års obligatorisk praksis.

Karrieremuligheter etter endt utdanning

FAKTA:

 • Bachelor 240 sp.
 • Fulltid
 • Oslo og Nederland 1+2 år
 • 1 års obligatorisk praksis
 • Opptakskrav: GENS samt minstekrav til snitt og engelsk
 • Søknaden skal inneholde attest og motivasjonsbrev på engelsk.
 • Første søknadsfrist: 15. april. Deretter rullerende opptak
 • Studieavgift per semester 2020/21: 47.000,- (faktura sendes ved oppstart av studiene)

 

Hopp over Grått felt hva lærer du

Vil du jobbe med

 • Kropp, bevegelse og funksjon
 • Å gi målrettet hjelp til mennesker som har nedsatt funksjon på et eller annet nivå
 • Et helsefaglig yrke som har tung vitenskapelig dokumentasjon
 • Mange spennende kollegaer innen ulike spesialistområder (bla manuell terapi) som gir deg nye impulser i et  faglig miljø
 • Mennesker, gjennom et helhetlig menneskesyn
 • Kunnskap om menneskekroppen i sammenheng med kunnskap om samfunn og miljø.

Hva lærer du?

 • Å gjøre individuelle valg for å kunne hjelpe pasienten målrettet og på best mulig måte
 • Om bevegelsessystemets oppbygning, utvikling, tilpasning og funksjon.
 • Om ulike perspektiver på helse og sykdom, funksjon og bevegelse.
 • Å undersøke mennesker med ulike funksjonsproblemer, samt analysere og behandle på en habiliterende, rehabiliterende og forebyggende måte
 • Å opptre faglig forsvarlig og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter

Derfor skal du velge Bjørknes Høyskole

 • Du blir særlig i de praktiske fagene tett fulgt opp av fagstaben
 • Du oppnår 240 studiepoeng ( til sammenligning med den norske utdannelsen som gir kun 180 studiepoeng)
 • Fysioterapiutdanningen er internasjonal og har høy fokus på forskning og nye trender.
 • Du skal reise til et universitet som har fått priser for sitt arbeide med kvalitet og internasjonalisering
 • Den nederlandske utdannelsen er meget anerkjent og gjør deg ettertraktet på jobbmarkedet
Personvern og cookies