Patrick Risan og Tom H Skoglund har skrevet bok om hvordan håndtere stress i en operativ yrkeshverdag. Boken handler om hvordan man møter andre som opplever stress og krise og hva man må vite om psykiske lidelser for å hjelpe andre mennesker. Andreutgaven av boken som nå er lansert er først og fremst ment for politistudenter eller andre som utdanner seg til operative yrker.

Portrett av Tom Hilding Skoglund, foreleser i psykologi ved Bjørknes HøyskoleTom er utdannet psykolog, og har jobbet som kliniker, organisasjonspsykolog og underviser gjennom flere år. Han har tidligere jobbet i psykisk helsevern, ved Politihøgskolen og i Forsvaret. Tom har i tillegg til bok skrevet flere forskningsartikler, og har deltatt i ulike internasjonale arbeidsgruppe.

Les mer om Tom H. Skoglund her

 

bokomslag til læreboken psykologi i operativ tjeneste
Boken Psykologi i operativ tjeneste har kommet i ny utgave