Halvparten av de resultatene som skapes gjennom skolene som eies av Anthon B Nilsen Utdanning (ABNU, våre eiere), ender opp som støtte til gode formål. De deler hvert år ut 6-7 millioner til til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter.

Legat med allmennbyttig formål
Dette skyldes at halvparten av aksjene i selskapet eies av Reidar og Gunnar Holsts Legat, som nettopp har som formål å dele ut midler til allmennyttige formål. Grunnkapitalen i legatet er aksjer i Anthon B Nilsen AS som arvingene etter grunnleggeren i sin tid ga til legatet. Fra avkastningen på denne kapitalen deles det årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom og årlig deles det ut i størrelsesorden 6-7 millioner kroner til slike formål. Legatet har sitt eget styre som forvalter legatets midler. Reidar og Gunnar Holst var sønnene til Anthon B Nilsen som grunnla selskapet helt tilbake i 1879.

Anthon B. Nilsen
Gründeren Anthon B Nilsen viste i sin tid stor skapertrang i utviklingen av sine virksomhet. Virksomheten ble bygget stein på stein på en grundig måte og med et langsiktig perspektiv om å skape en solid virksomhet med fabrikker i Norge og eksport til en rekke land over hele verden.

Anthon B Nilsen, som var både forretningsmann, forfatter og stortingsmann, la også vekt på at alle forretningene han engasjerte seg i, skulle utvikles og drives på en redelig og ordentlig måte. Dette viste han til fulle i sitt engasjement både i industri, handel og andre samfunnsoppgaver.

Kjerneverdier
I denne historien finner vi de kjerneverdier som fortsatt styrer virksomheten i Anthon B Nilsen AS. Deres kjerneverdier – skapertrang, langsiktighet, grundighet og redelighet – beskriver måten de arbeider på og måten de samarbeider på. De er grunnmuren i alt de foretar seg i Anthon B Nilsen AS.