Bernt Hagtvet er ansatt i en Professor II-stilling ved Bjørknes Høyskole fra 1. august i år, hvor han blant annet vil undervise om folkemord og massevold i det 20. århundre. Bernt Hagtvet vil høsten 2016 primært oppholde seg ved Yale University i USA hvor han skal forelese om europeisk fascisme. Hagtvet har inntil tidligere i år vært ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hvorfor Bjørknes Høyskole?

«I mitt arbeid med liberal arts-tradisjonen fra USA har jeg sett at Bjørknes Høyskole kommer meget nær et godt, amerikansk liberal arts college av typen Smith College og Oberlin College. Derfor gleder jeg meg til å starte på Bjørknes Høyskole etter høstens undervisning ved Yale», sier Hagtvet selv om overgangen.

 

Debattant, spaltist, foreleser og forsker

Bernt Hagtvet er blant annet kjent for sin foredragsserie i NRKP2 (senere publisert bl.a. i boken “Ideologienes århundre” (2011)) og som arrangør av “Frokoster med Bernt” på UiO der aktuelle tema ble tatt opp til diskusjon for et bredt publikum. Han har i mange år deltatt som debattant og spaltist bl.a. i Dag og Tid og Dagbladet.

 

Ønsker ny  kollega velkommen

Henrik Syse, kjent filosof, forfatter og medlem av Nobel-komiteen har forelest ved Bjørknes Høyskole i flere år, og gir følgende kommentar om sin nye kollega:

«Bernt Hagtvet er en kunnskapsrik foreleser, en skarp debattant og et fargerikt menneske. Det faglige miljøet på Bjørknes Høyskole vil bli ytterligere styrket når han nå blir tilknyttet høyskolen. Han er en foreleser og forsker som kombinerer historiske, ideologiske og praktiske perspektiver på politikk på en unik måte».

«Vi er stolte og glade for å tilknytte oss en så erfaren og dyktig foreleser og forsker som Professor Bernt Hagtvet. Både studenter og kolleger vil i tiden fremover stifte bekjentskap med en sterk stemme innenfor studier av internasjonale forhold, og vi håper at mange andre også vil benytte seg av muligheten til å delta på åpne arrangementer med Bernt her på høyskolen,» sier studieleder for Internasjonale studier og Freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole Torstein Dale-Åkerlund.

 

Spennende bakgrunn

Bernt Hagtvet er utdannet ved UiO, Universitetet i Bergen (UiB), Yale University og Nuffield College, University of Oxford. Han har arbeidet som forskningssjef ved programmet for menneskerettighetsstudier ved Chr. Michelsens institutt (CMI) i Bergen og professor II ved institutt for sammenlignende politikk ved UiB. I perioden 1994-2016 var han professor i statsvitenskap ved UiO. I tillegg til å forelese ved Bjørknes Høyskole vil Hagtvet undervise om menneskerettigheter, regimer og ideologier ved Senter for Menneskerettigheter våren 2017.

Hagtvet har en omfattende publiseringshistorikk og har de siste årene stått som medredaktør av en serie bøker om totalitære ideologier, folkemord og demokratiteori. Siste utgitte bok er “Islamismen” red. av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal (Oslo: Dreyer 2016). I 1981 utga han samleverket Who Were Fascists? Social Origins of European Fascism som er blitt en klassiker (med Stein U. Larsen og Jan Petter Myklebust).

Bernt Hagtvet har også utgitt bøker om sivil ulydighet, demokrati og autoritet, samt om Bjørnstjerne Bjørnson og Dreyfus-saken. Han holdt sin tiltredelsforelesning på Bjørknes Høyskole i  august med tittel: “Kommer fascismen tilbake til Europa? Hva kan vi lære av mellomkrigstidens demokrati-oppløsninger for å forstå dagens kriser i Europa?”.