Martine har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi, fra UiO. I masteroppgaven undersøkte hun hvordan jobbengasjement utvikles over tid, samt hvorvidt organisasjonsendring påvirker denne utviklingen. Siden juni 2018 har hun jobbet fulltid som business consultant i Qualisoft, og jobber i skjæringspunktet mellom ledelse, teknologi og forretningsrådgivning