Martine er masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi, ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. Gjennom masteroppgaven har hun undersøkt hvordan jobbengasjement utvikles over tid, samt hvorvidt organisasjonsendring påvirker denne utviklingen. Hun har sterk faglig interesse for sikkerhetspsykologi, risiko, ledelse og arbeidsrett. Martine tar samtidig masterprogrammet for endringsledelse ved Universitetet i Stavanger.