30. oktober 2020

Nye nasjonale smittevernsregler

Denne uken strammet myndighetene inn på smittevernreglene nasjonalt, og byråd i Oslo Raymond Johansen strammet inn smittevernreglene ytterligere for Oslo lokalt. Alle læresteder i Oslo fikk beskjed om at all undervisning skal skje digitalt der det er mulig. Dette betyr at all undervisning ved høyskole vil foregå kun digitalt fremover. Eneste unntak er noe av den praktiske undervisningen på fysioterapi. Den klassen vil få en egen beskjed om dette

Vi vet at det er krevende med alle tiltakene som begrenser mulighet til sosial kontakt, både i studiesammenheng og ellers i livet. Vi vil holde skolen åpen slik at det vil være mulig for dere å bruke Loftet og grupperommene.

Husk at selv om vi er mindre fysisk tilgjengelig så er vi til stede for dere digitalt!

Tusen takk for innsatsen dere legger ned for hele samfunnet!

 

Vi vil fortsatt holde lokalene åpne for våre studenter, slik at dere kan benytte dere av:

Åpningstider i BH-bygget er 08:40-15:30, deretter til kl. 22:00 med kort og kode

 • Grupperom i underetasjen og på Loftet
 • Lesesalene på Kvisten
 • Loftet
 • Biblioteket i LDH-bygget er åpent 09:30-14:30 med bruk av kort+kode.

 

Husk også deres ansvar når dere er i lokalene (og ellers i samfunnet)

 • Hold avstand til hverandre
 • Sprit ned sitteplassen før og etter bruk
 • Hold antallet mennesker lavt i samme rom
 • Ta hensyn til hverandre

 

 

 

14. august 2020 

Studiestart med fysisk og digital undervisning, smittevernveileder og COVID-19-test

Da er det snart klart igjen for studiestart – og vi gleder oss til å starte på et nytt semester med dere.

Vi må fortsatt ta forholdsregler når det kommer til korona og smitte, men det blir fysisk undervisning i tillegg til digital undervisning for alle som skal gå på campus i Oslo.

Følg informasjonen om oppmøte som du får fra studierådgiver eller studieleder og les siden: informasjon om studiestart og fadderuke for generell informasjon.

Til alle stedlige studenter så ber vi deg lese og gjøre deg kjent med smittevernveilederen for Bjørknes Høyskole.

Mistenker du at du kan være smittet kan du som er student hos oss i Oslo bestille test for COVID-19 gjennom SiO. Se oppdaterte testkriterier hos Folkehelseinstituttet.

Vi tilrettelegger for en digital studiestart for de som ikke kan møte opp på campus første dag.

Vi oppdaterer dere fortløpende om det skulle komme endringer.

Velkommen til et nytt semester!

 

 

 

13. mai 2020

Gjenåpning av lesesal/rom

Vi gjenåpner gradvis og fra og med 18. mai, uke 21, vil loftet og kvisten åpnes for studenter som ønsker å lese mellom følgende tidspunkter:

Mandag – fredag mellom kl. 10.00-15.00.  

Det er inngangen fra underetasjen som skal brukes og ikke hovedinngangen. For å holde åpent er det en forutsetning at følgende smittevernregler blir fulgt: 

  1. Vaske hender og ha god hostehygiene.
  2. Holde god avstand, minimer all kontakt. 
  3. Holde deg hjemme om du føler deg dårlig eller har luftveissymptomer. 
  4. Dra hjem med en gang om du føler deg dårlig eller får luftveissymptomer 

Vi har forsterket renhold spesielt på utsatte steder som toalett og vasker. Vi følger FHI sine retningslinjer – hvor også mer detaljer rundt smittevern er beskrevet.   

Ta kontakt om du har spørsmål rundt dette. Vel møtt til fornuftig lesing!

 

 

08. mai 2020

Kjære nåværende og fremtidige studenter

Det er veldig gledelig at samfunnet har klart å holde smittetallene nede ved å holde avstand fra hverandre. Vi er glade for at dere har respektert og taklet dette på en god måte.

Avstand må vi fremdeles ha, men myndighetene ønsker at vi samtidig gradvis skal åpne samfunnet og høyskolen opp igjen.

 

Hva skjer denne våren

All undervisning og eksamensavvikling vil fortsette å være digital denne våren og ut semesteret slik som dere tidligere har fått informasjon om. Eksamen vil foregå som nettbasert eksamen.

Vi ser nå på hvordan vi gradvis kan åpne opp skolen, og vi vil prioritere studentene som vil bruke lesesalen først. Vi kommer tilbake med mer informasjon om når og hvordan dette skjer, i løpet av neste uke. Det betyr at enn så lenge er høyskolen fortsatt stengt. 

 

Hva skjer til høsten?

Vi håper den positive trenden i samfunnet fortsetter så vi kan åpne opp hele campus igjen til høsten. På regjeringens pressekonferanse 7. mai ble høyskoler bedt om å legge til rette for undervisning på høyskolen til høsten, men med de begrensningene som følger av smittevernreglene som myndighetene fastsetter.

Nå jobber vi med hvordan. Vi holder dere fortløpende informert om hvordan dette vil skje, blant annet vil du se oppdateringene på denne siden.

NB! Uansett om vi får åpnet opp høyskolen for alle studentene til studiestart eller det skulle ta noe lengre tid, så har vi et fullverdig digitalt tilbud. Så du kan starte å studere på nett uten å miste noe tid på det. Vi garanterer dermed studiestart.

 

Ansatte kommer etter studentene

Vi skal gjøre vår del av dugnaden og følger oppfordringen til Byrådet. Det innebærer at de som kan av de ansatte, fortsetter med hjemmekontor. Det betyr de fleste hos oss. Vi kommer til å gradvis åpne opp, og vil altså prioritere studentene som vil bruke lesesalen først.

Campus er fremdeles stengt, men vi er like tilgjengelige og du når oss i alle kanaler. Ta kontakt enten du er student, søker eller har tenkt til å søke.

Kontakt oss her

 

 

15. april 2020

Tilbud om ekstra sommersemester på nett

I disse tider er det mange som har fått en endret hverdag. Bjørknes Høyskole tilbyr et nytt sommersemester på nett som varer fra 20. april til 15. august, inkludert eksamen. Det betyr at du også vil rekke å starte på et nytt studieprogram med oppstart fra høsten. Studenter til sommersemesteret må starte mellom 20. april og 31. mai, og altså være logget inn senest 31.mai. Merk at semesteret er kortere enn et vanlig semester og dermed mer intensivt.

Les mer om sommersemester og søk her

 

08. april 2020

Alle våre studenter vil ha all undervisning digitalt og kun digitale eksamener studieåret 2019/2020.

Regjeringen meldte i sin pressekonferanse 7. april at høyskoler kan åpne for at en liten gruppe siste-årsstudenter innen blant annet utøvende kunst og mediafag kan komme på lærestedet der det er strengt nødvendig for å få gjennomført undervisning. Siden Bjørknes Høyskole skal sikre digital undervisning og eksamensavvikling denne våren åpner vi ikke campus.

 

For selv om myndighetene åpner noe opp, så er myndighetene tydelige på følgende:
“Hovedregelen er fortsatt at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på campus, og at så mange som mulig skal jobbe eller studere hjemme… Vi forutsetter at institusjonene gjør de konkrete vurderingene av hvem som er avhengig av tilgang til campus for å kunne fullføre. Dette må også avveies mot smittevernhensyn.”

 

Campus er fremdeles stengt, men Høyskolen er åpen! Det betyr at du når oss i alle kanaler enten du er student eller har tenkt å søke. Merk at det er noe annen åpningstid i påskeuken.

 

26. mars 2020

Oppdatert eksamensinformasjon til våre nåværende studenter

Takk for at du er tilpasningsdyktige i denne situasjonen fylt med mye usikkerhet. Vi gjør alt vi kan for at vårsemesteret ditt skal bli så normalt som mulig!

Ny informasjon fra myndighetene 24.03 er at tiltaket med stengte universiteter og høyskoler opprettholdes frem til 13.april. Vi har planlagt for at alt av resterende undervisning på ditt studieprogram skal gå digitalt dette semesteret. Vi vil uansett holde på disse planene uavhengig av videre vurdering fra myndighetene etter denne datoen. Det gjør at du kan planlegge for resten av semesteret uavhengig av om du er i Oslo eller ei. Med denne usikkerheten lagt til side kan også våre fagavdelinger kanalisere all sin innsats i å lage solide, digitale undervisningsressurser for resten av semesteret. Som tidligere informert så vil samtlige eksamener avholdes digitalt (både ordinære og konter) og vi vil snart komme tilbake med mer informasjon om selve gjennomføringen og endringer dette eventuelt medfører i eksamensform. Ingen gjennomføring av resterende arbeidskrav vil heller kreve oppmøte på campus.

Vi tenker på deg og heier!

PS) Bjørknes Høyskole er fortsatt åpent, selv om campus er stengt. Du når oss i alle våre kanaler enten du er student eller har tenkt å søke på noen av våre studieprogram. Uansett hvor vanskelig det er å spå hvordan det blir fremover er det trygt å velge studier hos oss. Vi har lang erfaring med digital undervisning og garanterer uansett studiestart til høsten. Her får du digital rådgivning om ditt studievalg

 

18. mars 2020

Campus Lovisenberg er stengt men Bjørknes Høyskole er åpen

Bjørknes Høyskole er fortsatt åpent, selv om campus er stengt. Du kan nå oss i Qybele, på mail hei@bhioslo.no, på telefon 23233820 og på chat på www.bhioslo.no ⁠
Er du student hos oss og har spørsmål som gjelder det faglige i ditt studieprogram så kontakter du emneansvarlig/nettlærer eller i «Mine Saker» i Qybele⁠.

Les tips og råd på bloggen vår fra psykolog og høyskolelektor samt en erfaren nettstudent:

gode hverdagsråd i corona-tider

Sammen gjør vi en livsviktig jobb

5 tips fra en erfaren nettstudent

Forstå hva som skjer i verden  (podcast og filmer)

 

12. mars 2020

Campus Lovisenberg stenges

Fra og med fredag 13. mars stenges campus Lovisenberg pga koronavirus. Alle forelesninger og arrangementer er allerede avlyst og f.o.m fredag vil også bibliotek, grupperom, lesesal, Loftet og infosenteret være stengt etter krav fra myndighetene. Er du stedlig student hos oss får du beskjed om hvordan undervisning blir for deg på ditt studieprogram. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål! Du kan selvsagt nå oss som vanlig på telefon 23233820, hei@bhioslo.no, chat og Qybele.

 

11. mars 2020

Forelesninger vil bli avlyst

I den situasjonen som vi nå er i så ønsker vi å gjøre det vi kan for å sikre at dere får den undervisningen dere trenger for å gjennomføre studiene på normert tid og samtidig ta vårt samfunnsansvar for å redusere smittespredning. Vi følger rådene fra FHI. Det oppfordrer vi deg til å gjøre også.

I den forbindelse vil en rekke forelesninger bli avlyst og digitale løsninger vil i så stor utstrekning som mulig bli gjort tilgjengelig for dere. Hvordan det vil se ut på ditt studieprogram vil du få beskjed om. Det medfører redusert risiko både der undervisning avlyses og for den undervisningen som blir gjennomført.

Vi oppfordrer de av dere som kan lese hjemme om å gjøre det.

Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men vi følger utviklingen og oppdaterer dere når det blir endringer i tiltakene.

 

Beredskap

Høyskolen har nedsatt en beredskapsgruppe som følger utviklingen nøye. Vi rådgir studenter og ansatte, og gjør tiltak ved eventuell karantene av studenter og/eller ansatte og ved smitte.

Beredskapsgruppen har også iverksatt forebyggende hygienetiltak og ekstra rengjøring ved alle våre skoler. Informasjon om hvordan man kan forebygge smitte er hengt opp i alle fellesområder, og sensitive områder som dørhåndtak og heiser blir vasket oftere.

Vi oppfordrer alle studenter til å til enhver tid følge de rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende forebyggende tiltak.

 

Reise

Studenter, ansatte og gjester som nylig har reist eller oppholdt seg utenlands oppfordres til å følge FHIs anbefalte rutiner. For våre studenter og ansatte som skal ut på reise, anbefaler vi å følge reiserådene fra Folkehelseinstituttet: Les mer om Folkehelseinstituttets reiseråd her.

Det er fortsatt mye ukjent om sykdommen, men man regner med at sykdommen i liten grad smitter før man får symptomer. Våre råd er i tråd med andre nordiske land, Verdens helseorganisasjon (WHO) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC) sine anbefalinger.

Studenter eller ansatte som er bekymret og trenger noen å snakke med:
Kontakt: hei@bhioslo.no

 

Øvrig kontaktinformasjon

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefon for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.
Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer. Folk som tror de kan være smittet av koronaviruset, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.