Hilde Restad har en doktorgrad i amerikansk utenrikspolitikk, og publiserer i vinter en bok basert på sin doktorgrad. ”American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World” (Routledge Studies in U.S. Foreign Policy) forklarer på hvilken måte amerikansk eksepsjonalisme (forstått som en nasjonal identitet, ikke objektiv sannhet) har påvirket USAs historiske utenrikspolitiske tradisjoner.

Hilde E Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes HøyskoleBok

Hilde Restad har en doktorgrad i amerikansk utenrikspolitikk, og publiserte vinteren 2014/2015 en bok basert på denne ”American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World” (Routledge Studies in U.S. Foreign Policy) forklarer på hvilken måte amerikansk eksepsjonalisme (forstått som en nasjonal identitet, ikke objektiv sannhet) har påvirket USAs historiske utenrikspolitiske tradisjoner.

Flere publikasjoner

I forbindelse med bokprosjektet publiserte Restad en artikkel i det amerikanske tidsskriftet American Political Thought, som i et spesialnummer i 2012 tok for seg amerikansk eksepsjonalisme sett fra ulike akademiske tradisjoner og perspektiver. Restads artikkel var den eneste som tok for seg sammenhengen mellom amerikansk eksepsjonalisme og amerikansk utenrikspolitikk. Våren 2014 publiserte Restad en artikkel om USAs kompliserte forhold til Folkeretten i tidsskriftet Internasjonal Politikk. Artikkelen vokste ut av et kapittel i boken som tar for seg USAs detaljerte arbeid under andre verdenskrig med å forme den nye internasjonale organisasjonen FN – et arbeid som skulle sikre USAs spesielle posisjon som innflytelsesrik, men uavhengig, stormakt i det nye internasjonale systemet.

Restad har videre bidratt til en lærebok for Gyldendal om amerikansk politikk, der hun skrev om USAs utenrikspolitiske tradisjoner og historiske utvikling. Hun har skrevet artikkelen om «American exceptionalism» for The SAGE Encyclopedia of Political Behavior.

 

Videre forskning

Restad jobber nå med en rekke artikler som undersøker forholdet mellom «America First» som utenrikspolitisk tradisjon og amerikansk eksepsjonalisme som identitet. Hun skriver også på en bok på norsk om det amerikanske politiske systemet for Dreyers forlag.

 

Formidling

Restad intervjues stadig i media om amerikansk politikk. Et lite utvalg av det siste:
URIX 26/03/19: Om justisminister Bill Barrs oppsummering av Mueller-rapporten til kongressen.
Dagsavisen 23/03/19: Om Alexandria Ocasio-Cortez og de nye progressive stemmene i det demokratiske partiet.
Aftenposten 10/07/19: Høyesterett er et liv eller død for kristenkonservative og abortmotstandere
Dagbladet 7/11/18 Om Trump-etterforskning og handlingslammelse etter mellomvalget
NRK URIX 6/11/18 Om mellomvalget i USA
NRK EKKO 5/11/18  Hva har Trump og republikanerne fått til av politikk?
NRK URIX 15/10/18 Kan demokratene ta kontroll over Kongressen?
Aftenposten 11/09/18: Om mellomvalget i USA
NRK.no 6/09/18: Om Trumps medarbeidere som advarer mot presidentens amoralske lederskap
NRK Studio2 P2 29/8/18 : Hva er gerrymandering?

Hilde Restad skriver i Starting Points om hva som egentlig driver Donald Trumps utenrikspolitiske agenda (2016).
Hilde Restad skriver på London School of Economics sin USA-blogg om hva Donald Trump mener gjør USA eksepsjonelt (2016)
Hilde Restad lager podcasten Ceasefire -om amerikansk politikk med innestemme

 

Les om Hilde Restad på Routledge her

Hilde Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole