Hilde Restad har en doktorgrad i amerikansk utenrikspolitikk, og publiserer i vinter en bok basert på sin doktorgrad. ”American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World” (Routledge Studies in U.S. Foreign Policy) forklarer på hvilken måte amerikansk eksepsjonalisme (forstått som en nasjonal identitet, ikke objektiv sannhet) har påvirket USAs historiske utenrikspolitiske tradisjoner.

Hilde E Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes HøyskoleBoklansering

Hilde Restad har en doktorgrad i amerikansk utenrikspolitikk, og publiserer i vinter en bok basert på sin doktorgrad. ”American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World” (Routledge Studies in U.S. Foreign Policy) forklarer på hvilken måte amerikansk eksepsjonalisme (forstått som en nasjonal identitet, ikke objektiv sannhet) har påvirket USAs historiske utenrikspolitiske tradisjoner.

Flere publikasjoner

I forbindelse med bokprosjektet publiserte Restad en artikkel i det amerikanske tidsskriftet American Political Thought, som i et spesialnummer i 2012 tok for seg amerikansk eksepsjonalisme sett fra ulike akademiske tradisjoner og perspektiver. Restads artikkel var den eneste som tok for seg sammenhengen mellom amerikansk eksepsjonalisme og amerikansk utenrikspolitikk. Våren 2014 publiserte Restad en artikkel om USAs kompliserte forhold til Folkeretten i tidsskriftet Internasjonal Politikk. Artikkelen vokste ut av et kapittel i boken som tar for seg USAs detaljerte arbeid under andre verdenskrig med å forme den nye internasjonale organisasjonen FN – et arbeid som skulle sikre USAs spesielle posisjon som innflytelsesrik, men uavhengig, stormakt i det nye internasjonale systemet.

Videre forskning

Restads neste forskningsprosjekter vil ta for seg 1) utviklingen av den amerikanske presidentens makt i sikkerhetspolitikk, og 2) den intellektuell historien til og den politiske nytteverdien av begrepet ”isolasjonisme”.

 

Les om Hilde Restad på Routledge her

Hilde Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole