Hopp til hovedinnhold
 Tore Pedersen
Tore Pedersen med artikkel om psykologi og informatikk

Tore Pedersen: artikkel om psykologi og informatikk

I sin hovedstilling ved Forsvarets etterretningshøgskole deltar vår professor II, Tore Pedersen i prosjektene Oslo Analytics og Security Ceremonies, som ledes av hhv professor Audun Jøsang og forsker Christian Johansen ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Publisert i Forskningspublikasjoner av Onsdag 25. november, 2020 - 11:11 | sist oppdatert Lørdag 28. november, 2020 - 17:00

Prosjektenes formål er blant annet å utvikle nye vitenskapelige modeller for trusselvurdering og etterretningsanalyse, hvor grenseflaten mellom menneske og teknologi er et sentralt aspekt.
Fordi mennesker interagerer med teknologi på flere og flere områder, er det viktig å sikre at både systemdesignere og automatiserte systemer tar hensyn til menneskets faktiske kognitive kapasitet, fremfor at interaksjonen baseres utelukkende på rasjonelle antagelser om kognisjon og adferd.

Christian Johansen, Tore Pedersen og Audun Jøsang publiserte nylig artikkelen Towards Behavioural Computer Science og forskningsrapporten Reflections on Behavioural Computer Science, som viser hvordan systemdesignere kan inkorporere empiriske data om menneskelig kognisjon og adferd i sine modeller, og derved bidra til utvikling av systemer som i større grad reduserer trusler og ivaretar sikkerhet.

Den fagfellevurderte artikkelen Towards Behavioural Computer Science er publisert i Advances in Information and Communication Technology

Forskningsrapporten Reflections on Behavioural Computer Science er publisert av Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo på: DUO Vitenarkiv