Hopp til hovedinnhold

GERN1201 Generell ernæring (10 sp)

Dette emnet bygger på mange interessante temaer innen ernæring. Emnet vil gi deg grunnleggende kunnskaper om blant annet energibegrepet og kroppens energiomsetning. I tillegg vil du lære mer om utviklingen av kostholdet i Norge og aktører og virkemidler i Norsk næringspolitikk.

Emnekode: GERN1201
Tittel: Generell ernæring
Type: Obligatorisk
Plassering: Første semester
Studiepoeng: 10 studiepoeng

 

Om emnet

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen ernæring og gir en introduksjon til energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse samt kostholdsforskning. Studenten skal kjenne til verktøy for å kartlegge kosthold. 

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har grunnleggende kunnskap om energibegrepet og sentrale prinsipper rundt kroppens energiomsetning 
 • kan definere mål på undervekt, normalvekt og overvekt 
 • kjenner til hva kroppen består av med fokus på kroppssammensetning og energilagre 
 • kjenner til viktige prinsipper i biokjemi og hvordan energi frigjøres i cellen 
 • kjenner til sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett- og proteinstoffskiftet ogtil felles reaksjonsveier for de energigivende næringsstoffene 
 • kjenner til metabolisme før og etter måltid 
 • har grunnleggende kunnskap om kilder i kosten og anbefalt daglig inntak av fett, karbohydrater og protein, samt gjennomsnittlig inntak av disse næringsstoffene i Norge 
 • har grunnleggende kunnskap om de energigivende næringsstoffene, herunder den kjemiske oppbygningen og inndelingen, funksjoner i kroppen og omsetning 
 • har grunnleggende kunnskap om vitaminer, inkludert kilder i kosten, funksjon anbefalt inntak og vanlige mangel- og overskuddstilstander 
 • har grunnleggende kunnskap om utvalgte mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium, jod, sink, selen og magnesium), inkludert kilder i kosten, funksjon og anbefalt inntak 
 • kjenner til aktører og virkemidler i norsk ernæringspolitikk, inkludert historisk utvikling av ernæringspolitikken 
 • kjenner til utviklingen av kostholdet i Norge, samt kostholdets rolle i utviklingen av livsstilssykdommer 
 • kjenner til vanlige vitenskapelige prinsipper og arbeidsmetoder som brukes i kostholdsforskning 
 • kjenner til oppbygningen av en vitenskapelig artikkel

Ferdigheter

 • kan anvende egnet verktøy til å kartlegge og beregne innhold av næringsstoffer og energi i et kosthold 
 • kan anvende kunnskap om energi til å estimere energibehov hos friske voksne 
 • kan beregne KMI og vurdere ernæringsstatus basert på vekt, høyde og prosentvis vektendring 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse på skriftlig arbeid og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

 • kan skriftlig formidle og presentere sentralt fagstoff innenfor ernæringsfaget

Arbeidskrav 

 • innleveringsoppgave: Rapport fra oppgave i kostregistrering 
 • nettkurs om kost og energi

Eksamen 

 • avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).