Hopp til hovedinnhold

ERN6050 Forebyggende ernæring i helsearbeid og praksis (10 sp)

Dette emnet gir deg bedre kunnskaper om forebyggende helsearbeid og sentrale problemstillinger, verktøy og metoder innen individuell og gruppebasert kostveiledning. Praktiske ferdigheter og øvelser står sentralt.

Tidsramme: 1,5 måneds fulltids studieinnsats
Opptaks- og adgangsregulering: Medisin grunnfag og ERN2100, ERN2200, ERN2300, ERN2400, ERN2500, ERN2600, ERN3100, ERN3200 og ERN3300 (kan tas samtidig) eller tilsvarende. Tilbys som stedbasert undervisning 3.trimester på campus i Oslo samt på nett samtlige trimester (i studieåret 2016/2017 tilbys emnet på nett først i 3.trimester)

 

Om emnet

Emnet bygger på alle tidligere emner og gir en praktisk tilnærming til ernæringsfaget. Praktiske ferdigheter og øvelser står sentralt.
 

Læringsutbytte 

Kunnskap 

 • har bred kunnskap om strategier i forebyggende helsearbeid 
 • har bred kunnskap om sentrale problemstillinger, verktøy og metoder innen individuell og gruppebasert kostveiledning 
 • kjenner til ulike forhold ved å starte egen bedrift

Ferdigheter 

 • kan beherske og gjennomføre en profesjonell ernæringskonsultasjon, inkludert å ta opp en kostanamnese og gi relevante og individuelt tilpassede kost- og livsstilsråd 
 • kan vurdere ernæringsstatus ved å anvende ulike metoder og verktøy 
 • kan tolke relevante laboratoriedata 
 • kan beregne og vurdere et kostholds innhold av energi og næringsstoffer 
 • kan anvende faglig kunnskap til å sette opp menyer og kostplaner tilpasset ulike behov 
 • kan anvende faglig kunnskap for å gi gruppeundervisning/veiledning til utvalgte grupper inkludert praktisk matlaging 
 • kan utarbeide pedagogisk materiell til ulike grupper 
 • kan anvende motiverende intervju som samtaleteknikk ved livsstilsendring 
 • kan beherske journalføring

Generell kompetanse 

 • kan vise gode kommunikasjonsevner og egnethet i møte med klienter 
 • kan formidle kost- og livsstilsråd på en motiverende og pedagogisk måte 
 • har kompetanse til å gi kostveiledning til friske personer i ulike faser av livet og drive forebyggende ernæringsarbeid til de klientgruppene som er vektlagt gjennom studiet 
 • kan vurdere hvilke klienter som man selv har kompetanse til å veilede og hvilke man bør oppfordre til å oppsøke lege eller annet helsepersonell

Arbeidskrav 

 • godkjent klientpraksis (samling for nettstudentene)

Eksamen

 • mappeinnlevering (teller 40 % av totalkarakteren i emnet) 
 • godkjent innlevering og presentasjon (samling for nettstudenter) av opplegg for gruppeveiledning 
 • godkjent materiellpakke til valgt problemstilling/kasus 
 • avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (51 timer ) som avholdes hvert trimester (teller 60 % av totalkarakteren i emnet) 

Det gis bokstavkarakter (A-F) på begge vurderingsformene.