Hopp til hovedinnhold

ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

I dette emnet vil du lære mer om barneernæring og spekteret rundt dette. Du skal blant annet innom temaer som, helse, vekst og utvikling blant barn, de viktigste næringsstoffene, betydningen av måltidsdeltagelse og mye mer.

Om emnet

Emnet omhandler barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Emnet fokuserer på kostholdets rolle som grunnlaget for god helse, samt viktig bærer for matkultur og måltidsglede, og tilstreber å gi studentene praktisk anvendelig kunnskap. 

 

Læringsutbytte  

Kunnskap

 • har bred kunnskap om kosthold for barn, deriblant vanlige utfordringer og kostholdsendringer over tid 
 • har bred kunnskap om barneernæring og næringsstoffer det særlig er viktig å fokusere på 
 • har kunnskap om helse, vekst og utvikling blant barn 
 • har kunnskap om anbefalinger og retningslinjer for barns kosthold hjemme, i barnehagen og på skole 
 • har kunnskap om betydningen av tidlig tilrettelegging for et sunt kosthold og tidlig etablering av gode vaner for en god helse gjennom livet 
 • har kunnskap om barns normale spise- og smaksutvikling, herunder regulering av matinntak og matvarevalg i ulike faser 
 • har kunnskap om betydningen av måltidsdeltagelse med de sosiale, kulturelle og sensoriske aspekter et måltid innebærer 
 • har grunnleggende kunnskap om kostholdrestriksjoner knyttet til matvareoverfølsomhet eller kultur og religion, og hvilke hensyn som må tas i barnehage og på skole 
 • har grunnleggende kunnskap om bærekraft, og hvordan dette kan integreres i arbeid i barnehage og skole 
 • kjenner til iso-KMI og bruken av vekstkurver for å måle vekstutvikling og ernæringsstatus

Ferdigheter

 • kan håndtere mat på en hygienisk forsvarlig måte, utnytte tilgjengelige råvarer og minimere matsvinn 
 • kan anvende faglig kunnskap til planlegging av kosthold for grupper av barn og utarbeidelse av hensiktsmessige menyer 
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere mat- og måltidsrelaterte aktiviteter med barn 

Generell kompetanse

 • kan ivareta fokus på mat og måltider som en arena for læring og for å vekke interesse for mat blant barn 
 • kan samhandle med andre fagpersoner når det gjelder barns kosthold og helse 
 • kan demonstrere formidlingsevne om barneernæring og kosthold for barn

Arbeidskrav 

 • nettkurs i retningslinjer og anbefalinger for mat til barn 
 • innlevering: presentasjon om aktuelt tema tilpasset ansatte i barnehage/SFO eller foreldre

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en delt eksamen som gir en samlet karakter i emnet 

 • Mappeinnlevering (teller 40 % av totalkarakteren i emnet) bestående av:
  • Meny
  • Aktivitetspla
  • Pedagogisk materiell 
 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen over 51 timer teller 60 % av totalkarakteren i emnet