Hopp til hovedinnhold

DML1220: Merkevareledelse, PR og omdømme

Dette emnet gir deg en grunnleggende forståelse av prinsippene og viktigheten av omdømme og hvordan det brukes til å bygge varemerker med hensyn til flere interessenter.

Om emnet:

I tillegg vil kurset fokusere på ulike typer omdømmerisiko og dens kilder. Flere av temaene i dette emnet bygges på videre i utdanningen, bl.a. i emnet Ethics, Sustainability and Corporate Social Responsibility.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om begrepene identitet, inntrykk, varemerke og omdømme og hvordan disse begrepene forholder seg til hverandre
   
 • Har kunnskap om hvordan selskapets omdømme er relatert til intern og ekstern kommunikasjon i organisasjonen
   
 • Har kjennskap til faktorer som bidrar til merkevareverdi
   
 • Har kunnskap om metodene og teknikkene som brukes til å måle omdømme og merkeverdier

Ferdigheter

 • Kan vurdere drivere for omdømme i organisasjonen
   
 • Kan utvikle en balansert tilnærming til omdømme og merkevareledelse når det gjelder å fokusere på ulike grupper av interessenter
   
 • Kan velge måleinstrumenter for omdømme og merkeverdier som passer organisasjonens behov
   
 • Kan bruke relevante verktøy når man vurderer omdømme- og merkevarerisiko
   
 • Kan drøfte strategier for å opprettholde organisasjonenes omdømme

Generell kompetanse

 • Forstår samfunnets forventninger fra organisasjoner
   
 • Forstår rollen til forskjellige interessenter i å håndtere omdømmerisiko
   
 • Kan kommunisere viktigheten av organisasjoners åpenhet, ansvarlighet og ansvar, muntlig og skriftlig

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs 
 • Godkjent skriftlig innlevering

Eksamen

Individuell muntlig eksamen på 15 minutter.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.