Emnet gir studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til kroppens organsystemer og muskel-skjelett systemet. Emne inneholder også en innføring i endokrin fysiologi samt signalering i kroppen. Praktisk-teoretisk undervisning er sentralt i dette emnet. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon både på et makroanatomisk nivå.

Læringsutbytte i anatomi og fysiologi

Etter endt emne har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om makroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens organsystemer, slik som respirasjon-, sirkulasjon-, nerve-, sanse-, reproduksjons, nyre-urinveis-, fordøyelses-, hud- og bevegelsessystemet
 • Kunnskap om de ulike topografiske lokalisasjonene, slik som over- og underekstremitetene, thorax, abdomen, pelvis, hode og nakke.
 • Kunnskap om signalering generelt, og hormoners funksjon i kroppen
 • Kjenner til fysiologisk funksjon av kroppens organsystemer

 

Ferdigheter

 • Kan reflektere over betydningen av det endokrine system og nervesystemet for regulering av kroppens funksjon
 • Kan anvende latinsk nomenklatur på anatomiske strukturer
 • Kan finne fram til makroanatomiske strukturer, og kan reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon
 • Kan anvende fysiologisk kunnskap på praktisk-medisinske problemstillinger
 • Kan finne fram til sentrale anatomiske strukturer ved bruk av MR og CT

 

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre praktiske øvelser i samarbeid med andre
 • Kan omgås medstudenter og modeller respekt- og hensynsfullt i undersøkelsessituasjoner, eksempelvis ved funksjonsundersøkelser

 

Obligatoriske arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • Nettkurs i funksjonstesting og funksjonsundersøkelse
 • Nettkurs i organanatomi
 • Nettkurs i muskelskjelett anatomi
 • Nettkurs i tolkning av CT og MR baserte anatomibilder
 • Praktisk metodisk ferdighetstrening i anatomi (80% oppmøte)
 • Laboratoriekurs (80% oppmøte) i fysiologi
 • Nettkurs i fysiologi

 

Tidsramme

Total arbeidsbelastning er 509 timer.

 

Vurderingsform

Karakteren i dette emnet består av tre eksamener som gir én samlet karakter i emnet.

 • Del 1: Digital eksamen (1 time) med multiple choice (teller 10 %)
 • Del 2: Stedlig eksamen (2 timer) med multiple choice og fritekstoppgaver. Alle læringsutbytter kan testes (teller 40 %)
 • Del 3: Avsluttende muntlig eksamen med praktiske oppgaver (teller 50 %) (Ca 20 minutters forberedelse og ca 30 minutters muntlig eksaminasjon). Alle læringsutbytter kan testes.Du må bestå alle tre for å bestå emnet.  Det gis bokstavkarakter (A-F).