Emnet omhandler de deler av kroppen som er sentrale for å forstå ernæringsfysiologi med et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene fordøyes og absorberes. I tillegg omhandler emnet grunnleggende matkunnskap og kjennskap til kostanbefalinger.

Læringsutbytte for  Anatomi, fysiologi og matkunnskap:

Kunnskap

 • Har grunnleggende kunnskap om cellebiologi, herunder cellens oppbygning og funksjon, celledeling, cellekommunikasjon og transport over cellemembraner
 • Kjenner til DNA-molekylets oppbygning og funksjon, samt hvordan proteiner syntetiseres
 • Kjenner til prinsippene for signaloverføring i kroppen
 • Kjenner til de viktigste endokrine organer og hormoner, deres hovedfunksjon og hvordan hormonnivåene i kroppen reguleres
 • Kan beskrive mage- og tarmkanalens oppbygning
 • Har kunnskap om reguleringen av mage-tarmkanalens funksjoner og kan beskrive sentrale prosesser slik som sekresjon, fordøyelse, absorpsjon og motilitet
 • Kjenner til oppbygningen og funksjonen til ulike typer organer, inkludert nervesystemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet og muskel- og skjelettsystemet
 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan lever og bukspyttkjertelen er oppbygd og fungerer
 • Har grunnleggende kunnskap om de energigivende næringsstoffene
 • Har kunnskap om de ulike matvaregruppene, og hva som kjennetegner disse
 • Kjenner til ulike merkeordninger av matvarer
 • Kjenner til nasjonale anbefalinger og retningslinjer for kosthold i befolkningen

Ferdigheter

 • Kan anvende den norske matvaretabellen for å vurdere innholdet av næringsstoffer i ulike matvarer
 • Kan vurdere næringsdeklarasjoner på matvarer

Arbeidskrav

 • Nettkurs i fordøyelsessystemets anatomi
 • Nettkurs i fordøyelsessystemets fysiologi
 • Nettkurs i matkunnskap

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig netteksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Søk her

Søk her om du er permittert/arbeidsledig