Emnet omhandler barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Emnet fokuserer på kostholdets rolle som grunnlaget for god helse, samt viktig bærer for matkultur og måltidsglede, og tilstreber å gi studentene praktisk anvendelig kunnskap.

Læringsutbytte for ERN6040 Kosthold og ernæring for barn

Kunnskap 

 • Har bred kunnskap om ernæring og kosthold for barn, deriblant vanlige utfordringer og kostholdsendringer over tid
 • Har kunnskap om anbefalinger og retningslinjer for barns kosthold hjemme, i barnehagen og på skole
 • Har kunnskap om betydningen av tidlig tilrettelegging for et sunt kosthold og tidlig etablering av gode vaner for en god helse gjennom livet
 • Har kunnskap om barns normale spise- og smaksutvikling, herunder regulering av matinntak og matvarevalg i ulike faser
 • Har kunnskap om betydningen av måltidsdeltagelse med de sosiale, kulturelle og sensoriske aspekter et måltid innebærer
 • Har grunnleggende kunnskap om kostholdrestriksjoner knyttet til matvareoverfølsomhet eller kultur og religion, og hvilke hensyn som må tas i barnehage og på skole

 

Ferdigheter

 • Kan håndtere mat på en hygienisk forsvarlig måte, utnytte tilgjengelige råvarer og minimere matsvinn
 • Kan anvende faglig kunnskap til planlegging av kosthold for grupper av barn og utarbeidelse av hensiktsmessige menyer
 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere mat- og måltidsrelaterte aktiviteter med barn

 

Generell kompetanse

 • Kan ivareta fokus på mat og måltider som en arena for læring og for å vekke interesse for mat blant barn
 • Kan samhandle med andre fagpersoner når det gjelder barns kosthold og helse Tidsramme 1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent oppgave i «Mat i barnehage og skole»
 • Godkjent kurs «Retningslinjer og anbefalinger for mat til barn»

 

Vurderingsform

 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (over 7 dager) (teller 70% av karakteren) og en midtveis multiple choice- eksamen (teller 30% av karakteren): Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

 

Opptaks- og adgangsregulering

 • GERN1101, GERN1201 eller tilsvarende (kunnskap om anatomi, fysiologi, matkunnskap samt grunnleggende ernæring)

 

Samling

Det vil tilbys en samling i forbindelse med emnet med hovedfokus på praktiske ferdigheter, som matlaging