Hopp til hovedinnhold
/

Å studere helsefag gir uendelige muligheter

Studenter som er interessert i å studere medisinske fag har ofte spurt meg hva som vekket min interesse for medisin. Hva var det som gjorde at blant alle valgmulighetene som finnes var det medisin som føltes som den rette veien? Det handler bla. om hvordan vi møter livet, og de utfordringene det gir oss.

Publisert i Medisin, ernæring og helsefag av Einar S. Nordèn Onsdag 5. juli, 2017 - 15:07 | sist oppdatert Onsdag 2. desember, 2020 - 12:45

Hvorfor bør du studere helsefag?

Selv om mange yrker i helsefag er preget av lange dager, vanskelige situasjoner og møte med utfordrende skjebner, er det mange aspekter som gjør medisin til det fagfeltet som fascinerer meg mest. Medisin er et fag som griper inn i folks liv på en annen måte enn de fleste andre. Helse og sykdom affekterer oss alle, både unge, eldre, ressurssterke og ressurssvake. Læren om menneskets anatomi, fysiologi og sykdom er i stor grad læren om hvordan vi kan møte livet, og de utfordringene det gir oss. For noen er sykdom lynet fra klar himmel som endrer livet for alltid. For andre er det en konstant tilstedeværelse siden fødselen.

Et fantastisk utgangspunkt

En karriere innen helsefag gir oss en unik mulighet for å kombinere møter med andre mennesker og krav til en vitenskapelig tilnærming og søking etter fakta. De to delene kan balanseres, og man kan velge seg inn i det som gir mest mening og inspirasjon. For når man velger å studere medisinfag har man like lite valgt destinasjonen som en seilbåt som har heist seilet. Grunnlaget legges, men kursen er ikke enda satt.

Læren om menneskets anatomi, fysiologi og sykdom er i stor grad læren om hvordan vi kan møte livet, og de utfordringene det gir oss.

Medmenneskelighet

Den medmenneskelige delen av medisinen gir noe unikt. Et innblikk i andres liv vi sjelden, om noen gang, får gjennom vårt private liv. Mennesker viser sine mest sårbare sider, og i den profesjonelle relasjonen man danner forteller de ting de kanskje aldri forteller noen andre. Muligheten det gir for innsikt i hva det egentlig vil si å være menneske er fascinerende.

Kunsten ligger i å kombinere den grunnleggende forståelsen man har for sykdomsmekanismer med innsikten man har i mennesket foran seg.

Naturvitenskap

Den andre delen av medisinen, det naturvitenskapelige, utfyller det medmenneskelige. Søken etter å forstå hva som skaper sykdom, og hvordan vi kan finne behandlinger. En vellykket karriere innen helsefag krever interesse og evnen til å tenke kritisk over ulike problemstillinger. Kunnskapsmengden vi har om ulike sykdommer er enorm, og helsefaglig forskning har økt med en hastighet uten sidestykke de siste tiårene. Selv om vi forstår en del finnes det ofte ingen gitt fasit på de spørsmålene man møter. Kunsten ligger i å kombinere den grunnleggende forståelsen man har for sykdomsmekanismer med innsikten man har i mennesket foran seg. Om man klarer å tilpasse de to verdene til hverandre kan man virkelig gjøre en forskjell.