Hopp til hovedinnhold
/

Internship som støttepedagog

For tiden er Benedicte i internship i et tverrfaglig ressursteam som gir støtteressurser til barn i førskolealder ved bydel Nordre Aker i Oslo kommune. Her følger hun to barn diagnostisert innenfor autismespekteret sammen med veilederen sin som er støttepedagog.

- Skrevet av psykologistudent Benedicte Frantzen Strand

Publisert i Internship Psykologi av Høyskolen Torsdag 22. november, 2018 - 19:39 | sist oppdatert Onsdag 2. desember, 2020 - 14:41

Å studere arbeidet til en støttepedagog


Internshipet gir innblikk i mange spennende arbeidsoppgaver som ressursteamet i bydelen tar del i. Tverrfaglig ressursteam gir støtte til barn i førskolealder Barnehagene kan for eksempel få inn en støttepedagog til barn med nedsatt funksjonsevne. Min veileder, støttepedagogen Anne, og jeg følger opp to barn som går i hver sin barnehage i bydelen. Begge barna er diagnostiserte innenfor autismespekteret.

Hvorfor akkurat dette internshipet?

Ved tidligere anledning arbeidet jeg som støtteassistent for et barn med sosiale og emosjonelle behov i den nevnte bydelen. Dette var en lærerik og utfordrende oppgave som gav mersmak. Derfor ble tverrfaglig ressursteam kontaktet og dialogen har vært veldig god hele veien.

Hva består arbeidsoppgavene i?

I praksisen er jeg med på observere barna og jeg får innblikk i hvordan støttepedagogen jobber. Jeg deltar i møter med spesialtjeneste og barnehage, og i tverrfaglig ressursteam. Jeg bidrar til å hjelpe barn til å komme i lek med andre og forsøker å lære de å takle overgangssituasjoner bedre.

Hva har du lært?

Det er vært givende og utfordrende å få prøve å gjennomføre oppgaver knyttet til barn som blant annet har utfordringer med språkforståelse og språkdannelse. Nå har jeg muligheten til å sitte på andre siden av bordet for å gjennomføre oppgaver som omhandler for eksempel speiling.  Jeg kan observere om barnet er motivert for å jobbe mer, eller av ulike grunner er umotivert. Samtidig er det viktig å se barnets behov, som noen ganger vil si av slutte oppgaven eller arbeidsøkten.

Jeg forstår hva jeg skal gjøre, selv om det ikke er så lett å vise det hele tiden og hver gang. Både konsentrasjon og oppmerksomhet er viktig! Det viktigste jeg har lært er at det er mange metoder jeg kan bruke for å oppnå et resultat, at det er lov “å være underveis” og at det ofte er et gap mellom teori og praksis.

Eksempelvis er det enklere å få et nytt handlingsmønster om jeg tar meg tid til å «stoppe» situasjonen og gjøre det jeg tidligere har reflektert over sammen med veilederen. I hverdagens «hurlumehei» er det lett å løse en situasjon på en bestemt måte. Denne måten er kanskje ikke nødvendigvis feil, men det kan hende det finnes andre handlingsmønster som kan være mer effektive og hensiktsmessige. Det er derfor fint med konstruktive tilbakemeldinger fra veilederen.

Har det vært nyttig og på hvilken måte har du fått brukt fagkunnskapen din?

Jeg har særlig brukt det jeg har lært fra  utviklingspsykologi, kognitivpsykologi og konsulterendepsykologi. Innen utviklingspsykologi har jeg for eksempel vært innom hva som kan forventes av barn på ulike alderstrinn (objekt permanens,  The Sally Ann-test). Innen kognitivpsykologi bruker jeg mye positiv forsterking for å oppnå ønsket atferd når det gjelder å lære å forstå språk. Sist, men ikke minst bruker jeg mye av kunnskapen om å danne den terapeutiske relasjon. Min rolle er ikke som terapeut, men mange aspekter ved denne relasjonen er viktig for å danne tillit. Jeg lærer mye av hvert enkelt barn.

Vil du anbefale andre å ta internhip?

Ja dersom en student lurer på hva vedkommende vil jobbe med etter en bachelor med psykologi vil jeg anbefale å søke om internship, helst i en lengre periode. En slik praksisperiode vil gi kunnskap og innsikt i om arbeidsoppgavene og dette feltet kan være noe du kan trives med når du skal søke jobb.

Som student i praksis vil du tilegne deg kunnskap om hvordan det er å være ny på en arbeidsplass, hvordan teori og praksis henger sammen eller kanskje ikke henger sammen. Du lærer hvordan du skal ta imot konstruktiv kritikk og hvordan vise i handling ar du har klart å ta imot konstruktiv kritikk. Videre får du lære å stille kritiske spørsmål til praksisen som utføres på det enkelte arbeidssted og sammen med andre ansatte reflektere rundt dette.

Anvende teori i praksis

Jeg vil anbefale praksis på det varmeste. Det gir muligheter for å anvende det vi har lært i teorien og ikke minst knytte kontakter i arbeidslivet som jeg kan ha nytte av senere.  Dette kan være i form av et eventuelt jobbtilbud, eller en fin attest. Hva studenter velger å jobbe med i praksis kan også bidra til å peke på hva studenter som ønsker å fordype seg i en masteroppgave.

En stor takk til veilederen min!

Jeg vil gjerne takke veilederen min Anne, som gjennom sin kunnskap og erfaring er en stor inspirasjon og kilde til læring i mitt internship. Tusen takk Anne! Det er en glede å følge arbeidet hennes og jeg lærer mye både faglig og menneskelig.  Videre ønsker jeg å si at barna, styrerne og det pedagogiske personalet  i  de ulike barnehagene har bidratt med glede, engasjement og kunnskap som gjør at det har vært en fryd for meg å være i internship. Jeg har lært masse om hvordan man kan jobbe med å inkludere barn diagnostisert innenfor autismespekteret med barn uten nedsatt funksjonsevne.