Hopp til hovedinnhold
/

Hvorfor studere statsvitenskap?

Fra høsten 2021 tilbyr Bjørknes Høyskole bachelor i statsvitenskap. Du kan velge mellom å studere i Oslo eller på nett. Her er 13 gode grunner til å starte på denne utdannelsen.

Publisert i Aktuelt om statsvitenskap og internasjonale relasjoner av Fredag 19. mars, 2021 - 11:10 | sist oppdatert Fredag 9. april, 2021 - 19:03

 1. Statsvitenskap er et dagsaktuelt studium som gir deg nyttige verktøy for å forstå samfunnet og verden vi lever i. 
   
 2. Kunnskap innen statsvitenskap er etterspurt og anvendelig i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor. 
   
 3. Det er stor etterspørsel i Norge (og spesielt i Oslo) etter studieplasser innen statsvitenskap. Når vi fra høsten 2021 tilbyr en bachelorutdannelse i statsvitenskap gir vi enda flere studenter mulighet til å oppnå studiedrømmen. 
   
 4. Hos oss kan du ta internship som en del av bachelorgraden (opptil et helt semester). Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som vil gi deg et fortrinn når du skal ut i arbeidslivet.
   
 5. Studiet gir deg gode muligheter for utveksling. Vi har samarbeidsuniversiteter i Europa, USA, Afrika og Australia. Verden ligger for dine føtter!
   
 6. I tillegg til internship og utveksling, tilbyr vi en lang rekke valgemner om spennende temaer som migrasjon, terrorisme, fred og konflikt, menneskerettigheter, likestillingspolitikk, Nordområdene eller den nordiske modellen. Du kan også velge emner fra andre studier ved høyskolen, slik som psykologi og økonomi.
   
 7. Vi tilbyr Norges eneste fullverdige bachelorgrad i statsvitenskap på nett
   
 8. Du får muligheten til å dykke ned i noen av vår tids viktigste temaer; blant annet demokratiets stilling og miljø- og klimapolitikk.
   
 9. Vår fagstab, som kommer fra noen av de ledende utdannings- og statsvitenskapsinstitusjonene i verden bl.a. Harvard, LSE, Oxford, er svært aktive innen forskning og fagutvikling, og deltar i samfunnsdebatter og nasjonale og internasjonale samarbeid. 
   
 10. Studenter ved institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Bjørknes Høyskole er landets mest fornøyde (tall fra NOKUTs studiebarometer 2020).
   
 11. I læringsplattformen Qybele (som rangerer som topp 3 i Norge; studiebarometeret 2020) får du tilgang til en rekke digitale læremidler, som videoforelesninger, øvingsoppgaver, lydfiler og fagtekster. I Qybele har du også mulighet til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. 
   
 12. En bachelor i statsvitenskap fra Bjørknes Høyskole gir deg gode muligheter til å ta en spennende mastergrad i Norge eller utlandet.  
   
 13. Kunnskap og kompetanse innen statsvitenskap åpner for mange ulike og spennende karriereveier, for eksempel innen offentlig forvaltning og styring på ulike nivåer i samfunnet, i organisasjonslivet, statlig utenrikstjeneste, forsvaret og etterretning, innen forskning, akademia og skolevesenet, i ulike departementer og offentlige etater, i politiske organisasjoner og partier, eller konsulentbransjen og mediebedrifter.