Fredag 10. mai skal vår stipendiat Zolthan Barth forsvare sin doktoravhandling ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo. Vi gleder oss når det går bra for forskerne våre og gratulerer med den kommende doktorgraden!

Om stipendiaten

Portrett av Zoltan BarthZoltan Barth har forsket på konsekvensene av en revmatisk sykdom som oppstår i barnealder. I sitt doktorgradsarbeidet har han særlig fokusert på sammenhengen mellom hjertefunksjon og hjerterytmen, men han har også studert sammenhengen mellom forandringer i små blodkar og hjerte-lunge funksjon.

Zoltan ble uteksaminert som Medical Doctor (MD) i 2013 ved University of Pécs, et ungarsk universitet Bjørknes Høyskole har samarbeidet med i mange år. Han startet sine doktogradsstudier i september 2013 da han kom til Oslo for første gang for å delta i et klinisk prosjekt med revmatiske pasienter. Ved siden av arbeidet med doktoravhandlingen har Zoltan undervist våre studenter på medisin grunnfag og 1+5 medisinstudier (medisinsk biologi).

 

 

Langvarig samarbeid

Doktorgraden er et resultat av et langvarig samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO) og University of Pecs, med del-finansiering fra Bjørknes Høyskole (les mer om cotutelle-avtalen) Vi gratulerer!