Høyskolelektor og ernæringsbiolog Marit Zinöcker kommenterer studie som har sammenlignet langtidseffekten av et «Middelhavskosthold» med et «vestlig kosthold» hos aper.

Les hele kommentaren her

Marit Kolby Zinocker er høyskolelektor ved Bjørknes HøyskoleI studien som kommenteres ble to grupper av aper foret med et «middelshavskosthold» sammenlignet med et «vestlig kosthold» over lang tid, og forfatterne konkluderer med at «middelhavskostholdet» er mye bedre, og vil forhindre vektoppgang. I pressemeldingen hevdes det sogar at et middelhavskosthold forhindrer overspising. I denne kommentaren fremmes en alternativ tolkning av studien, som argumenterer for at begge de eksperimentelle kostholdene hadde negativ effekt på apene, som følge av at ingen av kostholdene besto av hele matvarer. Studien har også blitt omtalt på forskning.no.

Les kommentaren til kostholdsstudien her

Les mer om høyskolelektor Marit Kolby Zinöcker