Yandeh er med på undervisningen i øvelsesterapi og klinisk fysioterapi. Hun er selv utdannet fysioterapeut gjennom Bjørknes Høyskole og Saxion og jobber som fysioterapeut på Vest Helse og Trening i Bærum.

Portrett av Yandeh Touray ved Bjørknes Høyskole