Turhan Markussen er forsker ved NMBU og har bred forskningserfaring innenfor feltene molekylærbiologi, cellebiologi, virologi og infeksjonsbiologi. Han har en doktorgrad fra Veterinærhøgskolen (nå NMBU) som bygger på en mastergrad i biokjemi fra Universitetet i Oslo. Turhan vil forelese i molekylærbiologi med hovedfokus på molekylære metoder.