Året 2012/13 studerte jeg medisin grunnfag ved Bjørknes Høyskole med mål om videre utdanning som ernæringsfysiolog eller fysioterapeut. I løpet av året ble jeg trukket mer og mer mot medisin og da året var omme bestemte jeg meg for at dette var noe jeg kunne tenke å prøve meg på. Jeg valgte å søke 1+5 programmet på Bjørknes Høyskole primært av to grunner. Utrolig dyktige og engasjerte forelesere, og et unikt sosialt studentmiljø. Som tidligere student ved høyskolen visste jeg at mine forventninger til et godt student- og læringsmiljø ville bli innfridd. På høyskolen legger de godt til rette for at man skal komme seg gjennom året i Norge, og være best mulig forberedt til de resterende årene av medisinutdanningen i Slovakia. Både foreleserne og de ansatte ved høyskolen vil det beste for deg. Vi har allerede blitt en sammensveiset gjeng og jeg gleder meg til fortsettelsen. Håper vi sees i Martin, Slovakia!