Som selvdiagnosert hemofob valgte jeg medisin grunnfag på Bjørknes Høyskole først og fremst for å forsøke å komme over frykten for blod. I starten av skoleåret var jeg veldig usikker på om dette var et riktig valg, men med tiden som har gått har jeg blitt mer og mer sikker på at ja, det var det. Jeg ønsket også å få en grundig introduksjon i kroppen som et godt grunnlag for fysioterapi eller ernæringsfysiologi studiene jeg hadde planer om å gi meg ut på. Vi har noen helt fantastiske forelesere på Bjørknes Høyskole. Deres brennende engasjement og interesse for sitt fagfelt har gitt meg stor motivasjon og viljestyrke til å fortsette i denne retningen. Kvaliteten på forelesningene er meget høy og foreleserne evalueres med jevne mellomrom for å sikre best mulig undervisning. Jeg elsker studiet og jeg gleder meg til å gå på skolen. Det sosiale miljøet er også topp om en engasjerer seg litt. Bjørknes Høyskole har vært et veldig godt valg for meg.