Kjetil Tronvoll spør i denne kronikken om det går mot en løsning av denne krigen: Det er nå nøyaktig 20 år siden Eritrea-Etiopia-krigen brøt ut, med fatale ødeleggelser og lidelser på begge sider. Fredsavtalen - undertegnet i desember 2000 - er fortsatt ikke gjennomført, og grensen mellom landene er stengt og militarisert. Dette gjør Eritrea-Etiopia-konflikten til Afrikas lengstvarende bilaterale krig. Men den siste tids utvikling gir håp om at en mulig normalisering er i sikte

Les hele kronikken på Bistandsaktuelt.no

Portett av Kjetil Tronvoll
Kronikkforfatter Kjetil Tronvoll er professor ved freds- og konfliktstudier og internasjonale studier på Bjørknes Høyskole

Krigsutbruddet i mai 1998 kom som en overraskelse på lokalbefolkningen så vel som internasjonale observatører. Eritreas frigjøring fra Etiopia bare fem år tidligere i 1993 skulle for all tid bilegge fiendskapet mellom de to landene.

Årsakene til krigsutbruddet er komplekse, og forankres i ideologi, historie, økonomi, og en politisk hegemonisk maktkamp mellom lederne av de to frigjøringsfrontene EPLF og TPLF: President Isaias Afwerki av Eritrea og tidligere statsminister Meles Zenawi av Etiopia.

Den direkte utløsende faktor var Eritreas lansering av sin nye valuta (Nakfa) i november 1997 og Etiopias respons med å innføre et nytt formelt bilateralt handelsregime, som deriblant innebefattet nye valutaforskrifter og toll og avgifter for bilateral handel. Etiopia ønsket med det å separere eritreisk økonomi fra den etiopiske, for å forhindre at landet tok fordel av og «snyltet» på Etiopias økonomiske stabilitet og vekst. Eritrea avviste Etiopias forsøk på å formalisere handelsforbindelsene – som ville medføre store økonomisk tap for Eritrea.

 

Les resten av kronikken på bistandsaktuelt.no
Om Kjetil Tronvoll