Fred eller rettferdighet? Dette er det evige dilemmaet man må ta stilling til i arbeid med politisk forsoning og fredsprosesser. Professor Kjetil Tronvoll diskuterer  dilemmaet i dagens Etiopia i artikkelen  «Admitting guilt in Ethiopia: Towards a truth and reconciliation commission?»

 

Portrett av Kjetil Tronvoll
Kjetil Tronvoll er professor ved freds- og konfliktstudier og internasjonale studier på Bjørknes Høyskole

Etter omveltningene i Etiopia i våres,  innrømmet den nye statsministeren at regjeringen hadde utøvet massive og systematiske menneskerettighetsbrudd mot befolkningen i en årrekke. Men istedenfor å beordre etterforskning og reise anklager mot overgripere, ba han befolkningen om unnskyldning og sa at vi må se fremover og legge dette bak oss. Er straffeimmunitet («impunity») svaret for at Etiopia skal kunne gå videre med politisk liberalisering?»
Les hele artikkelen “Admitting guilt in Ethiopia: Towards a truth and reconciliation commission?” her: