I løpet av de siste ukene har spenningene mellom Eritrea og Djibouti, de to minste landene på Afrikas Horn, økt drastisk etter at Qatar trakk ut en liten fredsbevarende styrke på grensen mellom de to landene. Faren for en ny væpnet krig er reell; en krig som kan trekke med seg naboland og regionale og globale stormakter inn i en større internasjonal konflikt. Kjetil Tronvoll har skrevet kronikk og laget podcast om konflikten.

Kronikk i Bistandsaktuelt

I kronikken skriver Tronvoll: “Det er med en følelse av déjà vu jeg igjen skriver om faren for ny konflikt på Afrikas Horn, en region som omfatter Eritrea, Etiopia, Djibouti, Somalia, Somaliland, Sudan og Sør-Sudan; et raskt blikk i arkivet viser at jeg fra 1998 til 2013 har skrevet en håndfull kronikker med mer eller mindre samme overskrift som denne artikkelen har. Hva er årsakene til de vedvarende og gjentagende kriger og konflikter på Afrikas Horn over de siste 50-60 år? Hva er det krisen mellom Eritrea og Djibouti egentlig dreier seg om?” Les hele kronikken på Bistandsaktuelt.

Kjetil Tronvoll har også laget en podcast om samme tema. Hør podcast ”  Why are tensions rising on the Eritrea-Djibouti border

Mer om Professor II Kjetil Tronvoll