Tore veileder masterstudenter og doktorgradskandidater i grenseflaten mellom psykologi, teknologi og samfunnsvitenskap. Forskningen hans er i hovedsak eksperimentell, og omfatter flere ulike samfunnsområder. Hovedformålet er å belyse hvordan individer og organisasjoner foretar vurderinger og beslutninger, med et spesielt fokus på psykologiske feilbedømmelser og feilslutninger – også kalt kognitiv bias.

Tore har samfunnsvitenskapelig utdanning fra Universitetet i Oslo, samt tre mastergrader i henholdsvis kognitiv psykologi, ledelse av kunnskapsorganisasjoner, og faglitterær formidling. Han har i tillegg en doktorgrad i bedømmelses- og beslutningspsykologi, og er også professor i etterretning og psykologi.

Ansatt

 

Undervisnings-, veilednings- og forskningsområder

Consumer Psychology and Behaviour
Human – Technology Interaction
Affective Forecasting and Prediction
Individual Judgment and Decision-Making
Institutional and Policy Decision-Making
Intelligence and National Security
Design, measurement, and analysis
Theory and Philosophy of Science

 

Annet

Tore er professor ved Bjørknes Høyskole samt forskningssjef i Forsvaret. Tidligere har han blant annet jobbet som henholdsvis stabsdirektør og forskningsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, og han har også vært gjesteforsker ved Karlstads universitet og Universitetet i Oslo. Han har akkreditering som militær etterretningsspesialist og er for øvrig innvalgt medlem (Fellow) i The Royal Society of Arts.