Tore Pedersen har i 2015 deltatt i en omfattende europeisk multisenterstudie ledet av professor Marianne Jensen Hjermstad ved Oslo Universitetssykehus (professor II ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), hvor formålet var å kartlegge forekomst og karakteristika av gjennombruddsmerte hos om lag 1000 pasienter med langtkommet kreftsykdom og å undersøke sammenhengen mellom gjennombruddssmerter og livskvalitet.

Tore Pedersen har publisert ny artikkel
Tore Pedersen har publisert ny artikkel

Smertebehandling  hos kreftpasienter

Smerter hos pasienter med alvorlig kreft innebærer en medisinsk og sykepleiefaglig utfordring. Mange av disse pasientene har i perioder moderate til sterke smerter, og hovedprinsippet i smertebehandlingen er faste doser med smertestillende medikamenter, primært i tablettform. Dette er ofte morfin eller lignende preparater med lang virkningstid. Mer enn 50% av pasientene med langkommet kreft opplever gjennombruddssmerter, definert som plutselig innsettende smerter som kan oppstå spontant eller i forbindelse med bevegelse, hosting, nysing osv. Disse smertene er ofte sterke og kan ha en varighet på opptil 30 minutter. Behandlingen består som regel av tilleggsmedisinering med morfintabletter som virker raskere enn de faste medisinene.

 

Viktig kartlegging av gjennombruddssmerter

Studien viste at 30% av pasientene hadde gjennombruddssmerter, at disse hadde betydelig sterkere grunnsmerter, og at de rapporterte signifikant flere plager, lavere funksjonsnivå og dårligere livskvalitet enn pasienter uten gjennombruddssmerte. God kartlegging av gjennombruddssmerter og den underliggende smerten, samt av effekten av medisinene, er helt nødvendig for god smertelindring, noe som har stor betydning for pasientenes livskvalitet.

Artikkelen kan leses i sin helhet på bmj.com (British Medical Journal: Supportive and Palliative Care)

 Tore Pedersen erførsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole. Les mer om Tore Pedersen her