Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, Tore Pedersen, er medforfatter på et kapittel om kunstig intelligens i den nylig publiserte boken Etterretningsanalyse i den digitale tid. Boken er redigert av Stenslie, Haugom og Vaage, og utgitt på Fagbokforlaget.

Portett av førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole Tore PedersenMenneskelig  og kunstig intelligens

Tore skriver sammen med Lars Haugom og Cato Hemmingby om samspillet mellom menneskelig og kunstig intelligens i etterretningsanalyse. Med utgangspunkt i det generelle mediebildet som beskriver en konkurranse mellom menneske og teknologi, viser forfatterne at vellykket etterretningsanalyse derimot avhenger av et finkalibrert samspill mellom den menneskelige og den kunstig intelligente aktøren. I en slik kompleks kontekst har kognitiv psykologi og sosialpsykologi en sentral plass.

 

Bokomslaget til Etterretningsanalyse i den digitale tid Om boken

Forlaget beskriver boken slik: «I den digitale tid fremstår internasjonal politikk som stadig mer omskiftelig og kompleks. Teknologiutviklingen generelt, og digitaliseringsprosesser spesielt, har utvidet staters og ikke-statlige aktørers handlingsrom. Dette gjør etterretning mer relevant enn noensinne for de som skal styre Norge.» Forlaget sier videre at: «Boka vil forberede dagens og morgendagens etterretningsanalytikere på de utfordringer som venter i møte med et stadig mer komplekst trusselbilde.»

Av de øvrige kapittelforfatterne i boka kan blant annet nevnes: tidligere forsvarsminister og utenriksminister Espen Barth-Eide; tidligere sjef for britisk signaletterretning og departementsråd i det britiske innenriksdepartementet, Sir David Omand; og Skandinavias første og mest-publiserende professor i etterretning, professor Wilhelm Agrell ved Lunds universitet.

Les mer om boken på forlagets nettsider, lytte til en kort podkast om boken på NRK P2, eller se foredragene og paneldebatten under boklanseringen på NUPIs youtube-kanal.

Les mer om Tore Pedersen