Tores forskning er i første rekke innrettet mot eksperimentelle metoder i psykologi for å besvare forskningsspørsmål innenfor flere ulike samfunnsområder, blant annet hvordan mennesker feilbedømmer sine emosjoner og derved foretar feilbeslutninger.

Tore PedersenAktuelle forskningsområder:

Affective Forecasting
Judgment and Decision Making
Human – Technology Interaction
Behavioral Science for Public Policy
Behavioral Transportation Research

 

Les mer om Tore Pedersen i hans ansattprofil her