Tore Pedersen har publisert en artikkel om den psykologiske effekten av informasjon som er skjult for andre enn en selv, sammenlignet med informasjon som er åpent tilgjengelig for andre. Den vitenskapelig artikkelen ble nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Intelligence and National Security.

Portett av førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole Tore PedersenDen psykologiske effekten av informasjon som er skjult for andre

I et eksperiment gjennomført for å undersøke den psykologiske effekten av henholdsvis skjult informasjon og åpen informasjon, fant Pedersen  at deltakerne i eksperimentet vurderte informasjon som bare var tilgjengelig for en selv, som mer verdifull enn informasjon som var åpent tilgjengelig for andre – selv om informasjonen var identisk.

Les hele artikkelen her

Denne effekten inntraff imidlertid bare når informasjonen var kompleks og ikke når informasjonen var mindre kompleks. Dette indikerer at deltakerne oppfattet aspektet skjult for andre enn en selv som ensbetydende med verdifullt i situasjoner hvor det er kognitivt krevende å tolke innholdet i informasjonen.

Videre var deltakerne mer sikre på sine egne vurderinger når de bedømte verdien av informasjon som var skjult for andre enn en selv, og mer usikre på sine egne vurderinger når de bedømte verdien av informasjon som var åpent tilgjengelig for andre – selv om informasjonen var identisk.

 

Vurdering av informasjon og beslutninger

Den opplevde forskjellen mellom verdien av informasjon som oppfattes som eksklusiv for en selv, sammenlignet med verdien av informasjon som oppfattes som åpent tilgjengelig for alle, har implikasjoner for flere typer samfunnsaktiviteter hvor man vurderer informasjon og deretter foretar viktige valg og beslutninger på bakgrunn av hvordan man vurderer informasjonen.

Når andre, og ikke-relevante, faktorer enn det faktiske informasjonsinnholdet er med på å påvirke krevende valg og beslutninger, er dette et eksempel på det vi vanligvis kaller et kognitivt bias – altså en systematisk feilbedømmelse. Når disse faktorene i tillegg bidrar til at man blir sikrere på sin egen vurderingsevne, forsterkes den systematiske feilbedømmelsen.

Vil du vite mer? Da kan du lese artikkelen ‘ – Seduced by Secrecy -Perplexed by Complexity: Effects of Secret vs Open-Source on Intelligence Credibility and Analytic Confidence’, som nylig er publisert i tidsskriftet Intelligence and National Security

Tore Pedersen er førsteamanuensis i psykologi ved Bjørknes Høyskole