Hun skal undervise i bla. cellebiologi ved medisinutdanningen 1+5. Hun har doktorgrad i cellebiologi og immunologi og har i flere år drevet med forskning på de molekylære mekanismer som ligger til grunn for en immunrespons. Tone jobber i dag primært med undervisning av både lærerstudenter, lærere på etter- og videreutdanning samt bachelor og masterstudenter ved Institutt for Biovitenskap, UiO. Tone har fokus på studentaktiv undervisning og er opptatt av at studentenes utvikling og læring i faget.

Tone Fredsvik Gregers 1+5