-Partene i konflikten i Den sentralafrikanske republikk (SAR) har signert en fredsavtale. Det er ikke første gang krigførende parter i landet har gjort nettopp dét, og det blir neppe heller den siste. Dersom freden skal vare i SAR, må både nasjonale, regionale og internasjonale krefter være villige til å bidra med ressurser og kompetanse til byggingen av et fungerende og suverent statsapparat som evner å ivareta alle sine innbyggere. Da får sentralafrikanere muligheten til å ta fatt på arbeidet med å skape forsoning og bygge en varig fred, skriver høyskolelektor Tomas Røen i en artikkel i Ny Tid

Portrett av høyskolelektor Thomas Røen ved Bjørknes Høyskole
Høyskolelektor Tomas Røen underviser i freds- og konfliktstudier og internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole.

Les hele artikkelen i Ny Tid her