Tomas har både en bachelor- og en mastergrad i internasjonale studier fra henholdsvis Universitetet i Oslo og Stellenbosch University i Sør-Afrika. Han har jobbet for FNs høykommissær for flyktninger og har en bred organisasjonsbakgrunn. På Bjørknes Høyskole underviser han på bachelorgradene i freds- og konfliktstudier og internasjonale studier og leder arbeidet med å utvikle de samme gradene som nettstudier. Tomas er ekspert på Den sentralafrikanske republikk og brukes jevnlig som kommentator og rådgiver knyttet til situasjonen i landet

Faglige kompetanseområder
Konflikt og identitet, områdekunnskap om Sentral- og Vest-Afrika, Frankrikes rolle i Afrika, global styring, teorier om internasjonale relasjoner (IR-teori), kulturkompetanse og studieteknikk.

Bakgrunn

  • Bachelor i internasjonale studier ved UiO
  • Master of International Relations fra University of Stellenbosch
  • Foredragsholder for FN-Sambandet
  • Prosjektleder for FNs høykommisær for flyktninger i Cape Town

Undervisning og veiledningsområder
Internasjonale studier, menneskerettigheter, politisk teori, internasjonal politikk og områdestudier (særlig vekt på sentral-Afrika)

Andre arbeidsområder
Ansvarlig for utviklingen og driftingen av nettstudiene i freds- og konfliktstudier og internasjonale studier. Tar eksterne oppdrag som kursholder og foreleser innen sine faglige kompetanseområder.

 

Kontakt Tomas:

tomas.roen@bhioslo.no

tlf. 23233820