IMTA (International Military Testing Association) arrangerer sin 61. årlige konferanse 7-11 Oktober i Tallinn. Foreningen IMTA er en tradisjonsrik internasjonal kunnskapsorganisasjon og nettverksbygger for forskere og praktikere innen psykologi myntet på sikkerhetsorganisasjoner, spesielt militæret og politiet. Bjørknes Høyskoles høyskolelektor Tom H. Skoglund skal holde to innlegg på konferansen:

 

Portrett av Tom Hilding Skoglund, foreleser i psykologi ved Bjørknes Høyskole1: Big Five profiles in the military Special Forces of Norway

Innlegget presenterer funn fra en personlighetsstudie som viser at operatører i Norges spesialstyrker skårer høyere på trekket emosjonell stabilitet, og lavere på trekkene ekstraversjon og medmenneskelighet, sammenlignet med andre militære personellkategorier. Personlighetsprofilen gjennomgås ut fra Big Five personlighetsteori, og det vil diskuteres i hvilken grad dette er en funksjonell profil for å tjenestegjøre i Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen.

 

2: Hardiness and personality among Norwegian police students

En rekke studenter ved Politihøgskolen har blitt med i et forskningsprosjekt som måler deres grad av psykologisk hardførhet og deres Big Five personlighetsprofil. Psykologisk hardførhet er en individuell egenskap hvor mennesker er forskjellige, og som er av betydning opp mot det å håndtere stress og påkjenninger. Innlegget vil presentere funn som viser at hardførhet først og fremst har en klar sammenheng med grad av personlighetstrekket nevrotisisme, og at personlighet har en større sammenheng med hardførhet enn alder og kjønn. Relevansen av hardførhet og personlighet i en operativ studie- og yrkeshverdag vil også bli diskutert.

 

Les mer om Tom H. Skoglund