Tom er utdannet psykolog, og har jobbet som kliniker, organisasjonspsykolog og underviser gjennom flere år. Han har tidligere jobbet i psykisk helsevern, ved Politihøgskolen og i Forsvaret. Tom har skrevet forskningsartikler og en lærebok for politistudenter, og har deltatt i ulike internasjonale arbeidsgrupper.

Psykologi ansatt Tom Hilding Skoglund

Bakgrunn

Profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. Spesialist i organisasjonspsykologi.

 

Undervisnings- og veiledningsområder

Organisasjonspsykologi, forskningsmetoder og psykologiens historie.

 

Annet

Tom jobber også deltid som klinisk psykolog ved Lovisenberg DPS, Raskere Tilbake. Han har i tillegg et forskningssamarbeid med sin tidligere arbeidsplass i Forsvaret.

Tom H. Skoglund forsker innen organisasjonspsykologi