Behandlingstiden på søknaden varierer noe, men du kan forvente svar innen 4-6 uker på bachelornivå og 6-8 uker på masternivå.

Svar fra lærestedet
Så fort du får svar om at du har kommet inn sender vi deg informasjon om neste skritt. Skulle du få avslag på søknaden vil vi hjelpe deg å finne ut hva du kan gjøre for at du skal få tilbud neste gang. I enkelte tilfeller der vår erfaring tilsier at det nytter, kan vi argumentere for en ny gjennomgang av søknaden din. Får du tilbud om studieplass står betaling av depositum, flybilletter, Lånekassen, bomuligheter, visum, forsikring, etc. for tur, og vi hjelper deg med praktiske opplysninger om hvordan dette skal ordnes.

Betinget tilbud om studieplass
Et tilbud om studieplass kan være betinget dersom du for eksempel ikke har fullført et utdannelsesløp du holder på med når du søker. Du må da ettersende vitnemål så fort det foreligger for å gjøre om det betingede tilbudet til fullt tilbud. Du kan vanligvis ikke takke ja til studieplassen før tilbudet er fullt. vær oppmerksom på at det kan være tidsbegrensinger når det gjelder å oppfylle betingelsene.

Dersom du ikke har 4 i engelsk fra vgs eller ikke har bestått engelsktest, vil tilbudet om studieplass være betinget inntil du har sendt inn godkjent resultat av en IELTS eller TOEFL test.

Tilbudet om studieplass kan også være betinget dersom det mangler viktige vedlegg i søknaden din. Bjørknes Høyskole gir deg selvsagt informasjon om hvordan du kan oppfylle betingelsene i tilbudsbrevet du har mottatt.

Fullt tilbud om studieplass
Ubetinget eller fullt tilbud om studieplass betyr at du kan takke ja! Har du søkt flere universiteter kan du vente til du får svar fra alle før du velger å takke ja eller nei. Husk at tilbudet som regel har en frist som det er viktig å overholde for ikke å miste studieplassen. Det kan være mulig å utsette tilbudet til neste semester dersom du likevel ikke har anledning til å reise, men dette må søkes om.

Takke ja til studieplassen
Du kan bare takke ja til én studieplass ved ett universitet. Når du takker ja må du betale et depositum og signere en studiekontrakt. Dersom noe skulle oppstå slik at du likevel ikke kan reise som planlagt vil du som regel ikke få dette depositumet tilbake.

Etter at du har returnert studiekontrakt til Bjørknes Høyskole vil du motta et endelig opptaksbrev fra universitetet som du skal bruke når du søker støtte hos Lånekassen og studentvisum for Australia.

Du vil få informasjon av Bjørknes Høyskole om hva du bør gjøre videre før avreise. Du må ha visum, du bør bestille flybillett, ordne med forsikring, studentbolig og Lånekassen. Vi viser deg hvordan!

Ikke glem å melde deg inn i ANSA, studentorganisasjonen for norske studenter i utlandet . Gratulerer – du har nå blitt utenlandsstudent!