Thomas jobber som nettlærer i psykologi for Bjørknes Høyskole. Han har en mastergrad i helse-og-klinisk psykologi fra Eötvös Loránd University og har tatt en bachelorgrad i psykologi ved Bjørknes Høyskole. Interessefeltet hans er bredt med Stress/emosjoner, abnormal psykologi samt det biologiske/nevrologiske som noen av hans favoritter. Ved siden av å være nettlærer arbeider Thomas som miljøterapeut på A-hus og som personlig assistent i Oslo.